Navigera upp
Logga in
Utvecklingstjänster
APL erbjuder formuleringsutveckling, stabilitetsstudier och uppskalning av tillverkningsprocesser inom Life Science området.
Utvecklingstjänster

APL har lång erfarenhet av olika utvecklingsprojekt och erbjuder ett komplett utvecklingsprogram med flexibla produktionsresurser. I vår verksamhet finns galeniker och analytiska kemister med specialistkompetens som arbetar med olika former av utveckling av de flesta beredningsformer. Våra utvecklingstjänster utformas i nära samarbete med dig som kund.

Formuleringsutveckling

Formuleringar och tillverkningsprocesser för läkemedelsberedningar och läkemedelsnära produkter tas fram. Vi utgår ifrån kundens önskemål och föreslår en lämplig beredning. Vi erbjuder preformulering, till exempel fysikal-kemisk karakterisering, löslighets- och kompatibilitetsstudier, kompositionsförslag och  preliminära stabilitetsstudier.

Vi utvecklar och validerar de fysikal-kemiska analysmetoder som används vid karakterisering av produkter och i stabilitetsstudier. Det innebär att vi tar fram och genomför omfattande stabilitetsstudier, enligt ICH-riktlinjer, när den slutliga produkten är klar.

Uppskalning

Vid utveckling av tillverkningsprocesser fokuseras arbetet på de kritiska processparametrarna som till exempel blandning och homogenisering. Tillsammans med de producerande enheterna genomför vi tester för uppskalning och validering av tillverkningsprocesserna. Vi arbetar med de flesta beredningsformer för olika administreringssätt. Allt utvecklingsarbete dokumenteras av APL och om du så önskar tar vi även fram kemisk-farmaceutisk registreringsdokumentation.

Favorit Tipsa Skriv ut

© Apotek Produktion & Laboratorier AB / Ansvarig utgivare Eva Sjökvist Saers