Navigera upp
Logga in
Rikstäckande Akutaskar
 

Innehåll
Vid utformning av nya rikstäckande akutaskar har vi utgått från de som APL tillverkat tidigare och som tagits fram i samarbete med Västra Götaland och Stockholms läns landsting.

Akutaskarna ”Anafylaxi – slutenvården” och ”Anafylaxi – öppenvården” har anpassats till de rekommendationer som utgetts av Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA). 

Behandlingsanvisningar  
Akutaskarna innehåller inte så kallade behandlingsanvisningar eftersom dessa varierar och måste fastställas av respektive landsting eller verksamhetschef. 

Akutaskar med varunummer  
Akutaskarna ingår i APLs sortiment och hanteras som lagerberedningar med varunummer och är därmed beställningsbara via de elektroniska förskrivarsystemen.

Vid restsituation
Vid restsituation för något av de ingående läkemedlen görs en bedömning om läkemedlet kan ersättas med annat läkemedel under en period. För de Akutaskar som ingående läkemedel ej kunde ersättas av annat preparat se aktuellt leveransdatum under Varumeddelanden/Restade produkter.

En preparatförteckning över Akutaskar och dess innehåll finns tillgänglig under Läkemedel APL, vid Terapiområde Akutläkemedel – Antidoter.

Innehåll och pris i respektive Akutask, se länkar:
Akutask Hjärt- lungräddning APL (vnr 332130)
Akutask Hjärtsvikt - Lungödem APL (332148).pdf
Akutask Anafylaxi - slutenvården APL (332155).pdf
Akutask Anafylaxi - öppenvården APL (332163)
Akutask Hypoglykemi - Insulinkoma (332171).pdf
Läkemedelsbox för akutväska APL (332189).pdf

För leveransinformation vänligen kontakta Marie-Louise Eneroth, marie-louise.eneroth@apl.se

© Apotek Produktion & Laboratorier AB / Ansvarig utgivare Eva Sjökvist Saers