Våra handelsvaror

Tillförlitliga och funktionella handelsvaror och medicintekniska produkter med hög kvalitet som tillverkas av APL

Etanol APL 45 % v/v

Produktbeskrivning

Steril lösning till spolning av central venkateter för att förebygga kateterocklusion vid TPN.

Mängd

10 ml


Viktig information

Produkten har utgått ur APLs sortiment.

Eugenol APL

Produktbeskrivning

Produktens ändamål är att efter blandning med zinkoxid till en pasta (zink-eugenol cement) användas i samband med rotbehandling, till exempel provisoriska fyllningar, periodontala förband och vid rotkanalförsegling.

Mängd

25 ml


Viktig information

Produkten har utgått ur APLs sortiment.

Glidslem APL steril

Produktbeskrivning

Används som glidmedel på till exempel undersökningshandskar, termometrar och olika typer av instrument samt som glidmedel till katetrar.

Mängd

10x15 ml


Viktig information

Produkten har utgått ur APLs sortiment.

Glycerol APL steril

Produktbeskrivning

Produkten används som glidmedel vid exempelvis cystoskopering (införande av instrument i urinblåsan).

Mängd

10x50 ml


Kaliumklorid APL 3,5 mmol/ml

Produktbeskrivning

Används som tillsatslösningar till hemodialysvätskor till patienter med låga kaliumvärden.

Mängd

60 ml


Viktig information

Produkten har utgått ur APLs sortiment.

Kateterslem APL steril

Produktbeskrivning

Används som glidmedel till kateter vid tömning av kontinent stomi.

Mängd

25x10 ml


Paraffin, flytande APL steril

Produktbeskrivning

Produkten används som smörjmedel vid exploration, som upplösande medel med mera.

Mängd

10x50 ml


Vaselin, vitt APL

Produktbeskrivning

Produkten används som smörjmedel på exempelvis tamponader, för att hålla undan hår vid operation och även för användning på sår.

Mängd

20 ml


Viktig information

Produkten har utgått ur APLs sortiment.

Zinkoxid APL

Produktbeskrivning

Används vid tandbehandling, efter blandning med lämplig vätska, som fyllning vid inlägg och kroncement, periodontala kirurgiska förband och vid rotkanalförsegling.

Mängd

20 ml


Viktig information

Produkten har utgått ur APLs sortiment.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer