Våra handelsvaror

Tillförlitliga och funktionella handelsvaror och medicintekniska produkter med hög kvalitet som tillverkas av APL

Oral Cleaner APL munsköljvätska

Produktbeskrivning

För sköljning och rengöring av munhålan. Lämplig för användning vid muntorrhet. Kan sväljas ner.

Mer information

Mängd: 250 ml

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer