Navigera upp
Logga in
 
Säkerhetsdatablad
Apoteken har traditionellt varit ett inköpsställe för kemikalier och fortfarande finns en viss verksamhet inom området även om den minskar allt mer.

Här finns säkerhetsdatablad för ett antal kemiska eller medicintekniska produkter som tillverkas av Apotek Produktion & Laboratorier AB och som säljs relativt frekvent.

Utvalda Säkerhetsdatablad

Vi har valt att samla några av de vanligaste och mest eftersökta säkerhetsdatabladen.
I rullisten nedan kan du välja någon av dessa.

Finns inte det säkerhetsdatablad som ni efterfrågar ta kontakt med APL
via e-post till sakerhetsdatablad@apl.se
eller via telefon till
Elisabet Jansson 010-447 9643.

Observera dock att säkerhetsdatablad inte behöver finnas för:

  • kemiska produkter som inte är farliga (brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga, miljöfarliga) eller innehåller farliga ämnen under en viss koncentration, i regel 1 %.
  • läkemedel, för läkemedel som kan innebära risker för hanterande personal ska enligt arbetsmiljölagen s.k. skyddsinformationsblad finnas.
  • kosmetiska och hygieniska produkter.

Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas. Uppgifter om risken för brand eller explosion av varan i sig eller vid kontakt med andra kemikalier skall också finnas med. Hur säkerhetsdatablad skall utformas finns reglerat i EU:s kemikalieförordning Reach. För mer information se Kemikalieinspektionens hemsida.

Det finns ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till konsumenter. Om en yrkesmässig användare köper produkter i konsumentförpackning ska detaljhandeln kunna lämna säkerhetsdatablad om användaren begär det. Handlaren måste inte ha bladen tillgängliga på plats, utan de kan sändas.


Favorit Tipsa Skriv ut

© Apotek Produktion & Laboratorier AB / Ansvarig utgivare Eva Sjökvist Saers