Navigera upp
Logga in
Rikstäckande Akutaskar

Innehåll
APL tillhandahåller sedan 2012 akutaskar (6 st) för svensk sjukvård med tillstånd av Läkemedelsverket och tecknat avtal med MAH för samtliga ingående läkemedel.

Nya akutaskar
APL har i samarbete med Svenska föreningen för allergologi SFFA tagit fram två nya akutaskar, Akutask Anafylaxi APL (vnr 332650) och Akutask Anafylaxi - BVC APL (vnr 332668). De nya askarna ersätter Akutask Anafylaxi - öppenvården APL (vnr 332163) och Akutask Anafylaxi - slutenvården APL (vnr 332155), som utgår efter slutförsäljning.

I de nya akutaskarna ingår behandlingsanvisningar fastställda av SSFA - Behandlings-PM SFFA Öppenvård resp Behandlings-PM BVC Rikshandboken.

Akutaskar med varunummer  
Akutaskarna ingår i APLs sortiment som lagerberedningar med varunummer och är därmed beställningsbara via de elektroniska förskrivarsystemen.

Vid restsituation
Vid restsituation för något av de ingående läkemedlen görs en bedömning om läkemedlet kan ersättas med annat läkemedel under en period. Information angående eventuellt utbyte/leveransdatum finns under Varumeddelande/Restade produkter.
 
Preparatförteckning
En preparatförteckning över Akutaskar och dess innehåll finns tillgänglig under Preparatförteckningar 


För leveransinformation vänligen kontakta APL Kundsevice, kundservice@apl.se

 

 

 

© Apotek Produktion & Laboratorier AB / Ansvarig utgivare Eva Sjökvist Saers