Navigera upp
Logga in
Vad är extemporeläkemedel?
Här ges en förklaring av de tre olka typer av extemporeläkemedel som APL tillverkar.

Tre typer av extemporeläkemedel

Extempore

Extempore är specialtillverkade läkemedel som ger stora möjligheter till individanpassad behandling. De vanligaste anledningarna till att förskriva extemporeläkemedel är att:

 

  • Rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas
  • Det inte finns något godkänt läkemedel/licenspreparat med den önskade substansen
  • Ett läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning
  • Det godkända läkemedlet/licenspreparatet innehåller ett ämne som patienten är överkänslig för

APL kan tillverka de flesta läkemedelsformer. Vi gör till exempel kapslar, suppositorier, krämer och sterila läkemedel som injektionslösningar och ögondroppar. Spädningar eller andra anpassningar för olika ambulatoriska system förekommer ofta.

Nya extemporeberedningar tillkommer kontinuerligt. Då förskrivningen av beredningar blir omfattande kan tillverkningen rationaliseras till en lagerberedning.

Lagerberedningar

Inom APL tillverkas cirka 350 extemporeläkemdel i större kvantiteter, så kallade lagerberedningar. Tillverkningen sker med samma typ av modern utrustning och moderna metoder som inom övrig läkemedelsindustri. Lagerberedningar har längre hållbarhet, kan levereras snabbare och ofta till lägre pris jämfört med individuellt tillverkade läkemedel.

APL har tillverkningsresurser och speciell kompetens inom ett antal områden:

  • Dermatologiska läkemedel med variation av styrkor och konserveringsmedel i olika salvbaser
  • Sterila läkemedel som injektionsläkemedel och ögonläkemedel utan konserveringsmedel
  • Kapselberedningar med speciell inriktning på patienter som inte kan använda godkända läkemedel
  • Flytande perorala beredningar för barn och äldre
  • Dospulver för enkel administrering av stora pulvermängder
  • Tandvårdspreparat.

Läkemedel som tillverkas i mer än 1000 förpackningar per år kontrolleras och beviljas av Läkemedelsverket som sk rikslicensberedningar.

Rikslicenser

För de lagerberedningar som säljs i mer än 1 000 förpackningar per år ansöker APL om rikslicens hos Läkemedelsverket. Dokumentationen omfattar farmaceutiska, farmakologiska/toxikologiska och kliniska uppgifter om den aktiva substansen och beredningen.
 
För att ett extemporeläkemedel ska beviljas rikslicens krävs det att den är medicinskt ändamålsenlig och att den inte kan ersättas av ett godkänt läkemedel eller läkemedel tillgängligt på licens. En beviljad rikslicens har en produktresumé som innehåller information om läkemedlets egenskaper och användning. Produktresumén är granskad och accepterad av Läkemedelsverket. Ett extemporeläkemedel med rikslicens får förskrivas av tandhygienist om läkemedlet står upptaget i bilaga 3 till LVFS 1997:10.
Favorit Tipsa Skriv ut

© Apotek Produktion & Laboratorier AB / Ansvarig utgivare Eva Sjökvist Saers