Navigera upp
Logga in
Användaranvisningar AIDA
När du klickat på det läkemedel du är intresserad av, får du ytterligare information om läkemedlet genom att trycka på Produktmonografi, Produktresumé eller Skyddsinformation. Länk visas bara i de fall där det finns tillgängligt dokument.
 
För veterinärläkemedel visas endast produktmonografier och skyddsinformationsblad.
 
APLs bedömning vid förskrivning av läkemedel till fertila och gravida kvinnor baseras på information om godkända läkemedel, informationsdatabaser (t.ex. Janusinfo) samt vetenskaplig litteratur. Om graviditetskategori och/eller amningsgrupp är ”NA” i produktmonografin innebär det att ingen bedömning har gjorts. APL arbetar kontinuerligt med att komplettera informationen. Förklaring till graviditetskategori och amningsgrupp finns här på Fass. Läkemedelsverket granskar inte graviditetskategori och amningsgrupp.
 
Produktresumé, produktmonografi och skyddsinformation går att skriva ut som PDF genom att klicka på "skriv ut".
 
Om du behöver hjälp med kontoansökan eller har synpunkter på AIDA kontakta aida@apl.se.
 

© Apotek Produktion & Laboratorier AB / Ansvarig utgivare Eva Sjökvist Saers