Navigera upp
Logga in
Produktmonografier
Produktinformationen i AIDA presenteras i två olika format produktresumé och produktmonografi. Endast rikslicens har både produktmonografi och produktresumé och texten är granskad av Läkemedelsverket.
 
Övriga produkter har produktmonografier. Denna produktinformation är inte granskad av Läkemedelsverket. Uppgifterna baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.  Förskrivaren av ett extemporeläkemedel har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
  
 
 

© Apotek Produktion & Laboratorier AB / Ansvarig utgivare Eva Sjökvist Saers