Navigera upp
Logga in
Skyddsinformation
Felaktig hantering av läkemedel kan innebära hälsorisker för vårdpersonal. Penicilliner kan t.ex. orsaka allergiskt kontakteksem och vissa läkemedel kan irritera huden eller ögonen. Cytostatika måste hanteras så att inte personalen exponeras.
Arbetsmiljölagen kräver att läkemedelsföretag ska lämna information till hälso- och sjukvården om läkemedel där risker kan tänkas uppstå vid hanteringen i vården och om hur sådana risker kan undvikas. APL bedömer vilka av APLs läkemedel som behöver skyddsinformationsblad och ansvarar för informationen.
För eventuella frågor kontakta kundservice@apl.se.
 
 

© Apotek Produktion & Laboratorier AB / Ansvarig utgivare Eva Sjökvist Saers