Våra adresser

Stockholm (huvudkontor)

Postadress:
Apotek Produktion & Laboratorier AB
Box 5071
141 05 Kungens Kurva

Besöksadress:
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

010-447 96 00

Göteborg

Postadress:
Apotek Produktion & Laboratorier AB 
Box 26
401 20 Göteborg

Besöksadress:
Importgatan 20, Hisings Backa

010-447 96 00

Malmö

Postadress:
Apotek Produktion & Laboratorier AB
Box 17
201 20 Malmö

Besöksadress:
Celsiusgatan 43, Malmö

010-447 96 00

Umeå

Postadress:
Apotek Produktion & Laboratorier AB 
Box 3076
903 03 Umeå

Besöksadress:
Formvägen 5B, Umeå

010-447 96 00

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer