Sterila produkter

Alla läkemedel och medicintekniska produkter som ska injiceras behöver tillverkas sterilt eller aseptiskt.

Vi tillverkar läkemedel och medicintekniska produkter enligt GMP för steril och aseptisk tillverkning:

Steril tillverkning

Steril tillverkning innebär att en produkt fylls i sin primärförpackning, t ex vial eller ampull, för att därefter genomgå sterilisering. Steril tillverkning är den väg som EMA föreskriver att välja i första hand. Vi slutsteriliserar med hög temperatur och ånga i en autoklav.

Produkter som inte är temperaturkänsliga tillverkas oftast sterilt. Steril tillverkning är den metod som EMA i första hand föreskriver.

Vi kan fylla en steril produkt i följande förpackningar:

 • Ampuller
 • Vialer
 • Flaskor
 • Tuber
Steril och aseptisk tillverkning

Aseptisk tillverkning

Aseptisk tillverkning innebär att man bibehåller steriliteten i alla komponenter som används under en tillverkning. Alla råvaror och primär packningsmaterial är alltså steriliserade innan själva blandningen och fyllningen äger rum.

I de flesta fall sterilfiltrerar vi den färdigblandade produkten inför fyllningen. Vi har etablerade rutiner med sterilfiltrering genom flera olika filtertyper och storlekar. Om det filter som behövs för sterilfiltrering av er produkt inte finns i vårt standardsortiment, kan vi utvärdera och implementera en ny filtertyp och storlek inför er tillverkning.

Produkter som behöver aseptisk tillverkning är:

 1. Proteiner och andra temperaturkänsliga läkemedel och medicintekniska produkter
 2. Produkter som är fyllda i primärförpackningar av plast och inte glas

Vi kan fylla en aseptisk produkt i följande förpackningar:

 • Förfyllda sprutor
 • Ampuller
 • Vialer
 • Flaskor
 • Påsar
 • Ögondroppsflaskor
 • Tuber

Alla sterila och aseptiskt fyllda produkter genomgår standardmässigt ett steriltest i vårt QC-labb. Det är först när dessa resultat är klara, som en QP (qualified person) kan frisläppa en produkt till marknaden eller en klinisk prövning.

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer