Vår erfarenhet bidrar till viktig internationell klinisk forskning

Genom vårt samhällsuppdrag har vi på APL byggt upp en mycket stark förmåga att anpassa läkemedel efter individuella behov, och det har i sin tur gjort oss attraktiva
för forskningsvärlden. Ett av de företag som upptäckt fördelarna med APL är brittiska Modepharma – ett bolag som förmedlar kliniskt prövningsmaterial till icke affärsdrivna studier i Storbritannien. Modepharma och APL har samarbetat sedan ett lyckat möte på CPhI (Convention on Pharmaceutical Ingredients) i Madrid 2009.

Våra gemensamma projekt har varierat i storlek, och det senaste har också varit det
hittills största. Studien har syftat till att utvärdera en beprövad behandling, och under tre års tid har APL tillverkat och levererat 120 000 förfyllda sprutor med aktiv substans och placebo. Första batchen med 3 000 sprutor skickades i augusti 2014. Sedan dess har vi fyllt, analyserat, etiketterat, packat, frisläppt och levererat femton satser, eller 120 000 sprutor. Dessutom har vi genomfört tre stabilitetsstudier, förlängt hållbarhetstiden från sex
till tolv månader, ökat satsstorleken från 1 500 till 5 000 sprutor, validerat mikrobiologiska metoder och pressat priset på insatsvarorna med 30 procent.

Oliver Gupta, VD för Modepharma, har valt att samarbeta med APL bland annat på grund av vår flexibla hållning och möjlighet att anpassa det mesta från satsstorlekar och
förpackningar, till hållbarhet och leveranstider.

APL är flexibla, pragmatiska och väldigt trevliga att jobba med, säger Oliver Gupta. Det är uppenbart att de jobbar effektivt och bra tillsammans, eftersom de alltid återkommer med väldigt genomtänkta svar på våra frågor. Allt håller hög kvalitet och de är dessutom väldigt transparenta – både med goda och dåliga nyheter, något som bygger förtroende. Och så svarar de snabbt. Jag skulle definitivt rekommendera APL som leverantör av kliniskt prövningsmaterial, för de är ett nöje att arbeta med.

Projektet med de förfyllda sprutorna förväntas fortgå och avslutas under 2017.

Vid förfrågningar om kliniskt prövningsmaterial kontakta oss via sales@apl.se.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer