APL och covid-19

2022-02-09

APL följer utvecklingen av covid-19 ytterst noggrant och följer FHM:s restriktioner och rekommendationer. Vår högsta prioritet är att hålla igång tillverkningen av våra kritiska läkemedel och att leveranser ska ske utan störningar.

Vi har en reservrutin vid kraftiga driftstörningar och en prioritetsordning när det gäller tillverkningen av extemporeläkemedel och medicinskt viktiga kontraktsprodukter, som snabbt kan sättas i verket.

Kontinuerliga avstämningar

Företagsledningen har kontinuerliga avstämningsmöten för att gå igenom personalläget på varje avdelning samt situationen för produktion och leveranser av kritiska material för tillverkningen. Enligt krishanteringsplanen stämmer ledningen också av situationen för leverantörer, IT, lokaler, kommunikation med mera.

Företagsledningen har även gjort en kompetensinventering för att identifiera vilka resurser som finns inom företaget, som kan förstärka tillverkningen i det fall det skulle behövas.

Möjligt att snabbt lägga om produktionen

Vi följer efterfrågan på våra produkter mycket noga för att så fort som möjligt identifiera eventuella avvikelser mot tidigare mönster, så att vi snabbt kan lägga om produktionen. Våra produktchefer och sortimentsgruppen har ett särskilt fokus på detta.

APL vill självfallet ställa sin expertis och sina resurser till förfogande för att hjälpa till att bekämpa covid-19.

Bland övriga åtgärder märks:

  • Vi håller ett betryggande avstånd, god handhygien och använder munskydd och handsprit vid behov
  • Vi håller fortsättningsvis avstånd i allmänna utrymmen
  • Vi använd digitala möten som förstahandsval
  • Vi stannar hemma om vi känner av symptom


 

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer