APL och covid-19

2021-08-01

APL följer utvecklingen av covid-19 ytterst noggrant. Vår högsta prioritet är att hålla igång tillverkningen av våra kritiska läkemedel och att leveranser ska ske utan störningar. Företagsledningen har fortsatt ökad beredskap och vidtagit en rad åtgärder för att vi ska kunna fullfölja vårt viktiga uppdrag.

Beredskapen har höjts och företagets krisorganisation är aktiverad. Vi har en uppdaterad reservrutin vid kraftiga driftstörningar och en prioritetsordning när det gäller tillverkningen av extemporeläkemedel och medicinskt viktiga kontraktsprodukter, som snabbt kan sättas i verket.

Dagliga avstämningar

Företagsledningen har kontinuerliga avstämningsmöten för att gå igenom personalläget på varje avdelning samt situationen för produktion och leveranser av kritiska material för tillverkningen. Enligt krishanteringsplanen stämmer ledningen också av situationen för leverantörer, IT, lokaler, kommunikation med mera. Det finns dessutom många bra exempel på hur man hjälps åt mellan avdelningarna för att få det dagliga att fungera.

– Vi arbetar löpande med beredskapen och vi har fantastiska medarbetare som alla gör sitt yttersta för att vi ska kunna säkerställa vårt samhällsuppdrag och leverans av medicinskt viktiga produkter, säger HR & Kommunikationschef Elisabeth Wesselson.

Företagsledningen har även gjort en kompetensinventering för att identifiera vilka resurser som finns inom företaget, som kan förstärka tillverkningen i det fall det skulle behövas.

Möjligt att snabbt lägga om produktionen

Vi följer efterfrågan på våra produkter mycket noga för att så fort som möjligt identifiera eventuella avvikelser mot tidigare mönster, så att vi snabbt kan lägga om produktionen. Våra produktchefer och sortimentsgruppen har ett särskilt fokus på detta.

APL vill självfallet ställa sin expertis och sina resurser till förfogande för att hjälpa till att bekämpa covid-19.

Bland övriga åtgärder märks:

  • Vi har minimerat antalet anställda som vistas på våra enheter. De som kan arbeta hemifrån gör det. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens råd att den som uppvisar minsta tecken på förkylning eller sjukdom får inte vistas på arbetsplatserna.
  • De som fortsätter att arbeta på plats på våra enheter har fått tydliga råd och förhållningsregler att följa om hygien och social distansering. Vilket betyder, håll två meters avstånd, undvik grupperingar och var noga med hygien.
  • Vi har ett fortsatt besöksförbud på alla enheter. Det innebär att inga icke-behöriga personer släpps in om det inte finns en verksamhetskritisk anledning. Både interna och externa möten sker digitalt.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare som ställer upp och arbetar övertid och under dessa obekväma förhållanden gör allt för att säkerställa att vi kan hålla vår viktiga tillverkning igång.

Har du frågor om hur APL hanterar covid-19?

Kontakta HR och Kommunikationschef Elisabeth Wesselson.

APL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer