Hållbar utveckling

 

Hållbart företagande är en självklarhet för oss och en integrerad del av vår strategiska plan och verksamhetsstyrning. Vi tar ansvar för hela flödet och för nästa generation. Vi har fokus på områden där vi ser att vi verkligen kan bidra till de global målen inom FN:s Agenda 2030 och regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

 

 

Hållbarhetsarbetet redovisas enligt GRI

Varje år redovisar vi utfallet av vårt arbete med hållbar utveckling. För åttonde året i rad redovisar vi vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer och från och med räkenskapsår 2018 enligt GRI SRS (Sustainability Reporting Standards), en global standard för hållbarhetsrapportering nivå Core.

Hållbarhetsredovisningen följer riktlinjerna för extern rapportering för företag med statligt ägande och den är granskad av tredje part.

Läs mer i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer