Kvalitet

Regelverk för tillverkning av läkemedel

God kvalitet är en förutsättning för säkra och effektiva läkemedel, och vi arbetar långsiktigt med att säkerställa att våra produkter håller god kvalitet:

  • Vi följer internationella standarder för läkemedelstillverkning i industriell skala.
  • Eftersom vi tillverkar läkemedel för olika marknader inom och utom Europa, så inspekteras våra produktionsanläggningar regelbundet av Läkemedelsverket och FDA.
  • Våra uppdragsgivare genomför också regelbundna inspektioner, vilket ger oss en kontinuerlig återkoppling på vårt kvalitetsarbete.
  • Tillverkningen av prövningsmaterial följer samma regelverk.
  • Vår tillverkning av extemporeläkemedel för enskilda patienter följer Svensk läkemedelsstandard, SLS och Läkemedelsverkets författning, LVFS 2010:4.
  • Vi tillverkar också medicintekniska produkter. All vår verksamhet inspekteras av ackrediterade organ som certifierar verksamheten.

Kvalitetssystem

Vi jobbar med ständiga förbättringar och följer upp kvalitetsarbetet genom årliga kvalitetsrevisioner för att säkerställa en jämn och god kvalitet på alla enheter.

APLs kvalitetschef leder och samordnar kvalitetsarbetet tillsammans med produktionsenheternas kvalitetschefer för att skapa ett gemensamt och väl förankrat kvalitetssystem. De lokala kvalitetscheferna leder kvalitetsarbetet lokalt och ansvarar, i rollen som QP, för frisläppning av läkemedel.

Läs vidare under Certifikat Länk till annan webbplats.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer