Socialt ansvar


En säker och trygg arbetsplats med friska och kreativa medarbetare ökar leveranssäkerheten, lönsamheten och möjligheterna att uppfylla kvalitetskraven. Vi arbetar därför systematiskt med arbetsmiljörelaterade frågor för att öka medvetenheten inom företaget.

APLs uppförandekod

APL verkar för att våra leverantörer ska arbeta i enlighet med kraven och riktlinjerna i vår uppförandekod. Uppföljningen görs via självutvärderingsdokument och i vissa fall genom inspektioner hos leverantörerna.

Uppförandekoden är utformad för att minimera risker på det sociala området och är baserad på tio principer enligt FN:s grundläggande deklarationer (om mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö och korruption).

APLs ambition är att visa ansvarstagande genom en hållbar affärsutveckling.

APLs uppförandekod för leverantörer - Code of Conduct 2021. Länk till annan webbplats.


God etik - kärnan i allt vi gör

APL rapporterar årligen till FN:s Global Compact hur vi arbetar med mänskliga rättigheter och antikorruption. Vi har som mål att minska antalet riskleverantörer och vår bedömning av vilka leverantörer som anses vara riskleverantörer baseras på geografisk position samt huruvida de uppfyller kraven i vår uppförandekod.

God etik ska prägla hela vår verksamhet och alla medarbetare och vår styrelse ska agera enligt APLs etiska riktlinjer. Riktlinjerna förtydligar vad som gäller inom områdena sekretess, konkurrerande verksamhet, trakasserier och kränkande särbehandling, ansvarsfullt förhållande och antikorruption, intern och extern representation samt uppförandekod för leverantörer och marknadsetiska spelregler.

APL godtar inte avvikelser mot företagets etiska riktlinjer.

Engagemang som stärker vårt hållbarhetsarbete

Vi gör också mycket för att stärka vårt sociala engagemang i samhället;


 

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer