Historia

Allt sedan 1500-talet har svenska apotek tillverkat läkemedel. I början av 1970-talet förstatligades apoteksverksamheten i Sverige och Apoteksbolaget AB bildades. I detta bolag ingick Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) som fick i uppdrag att förse förskrivare och därmed patienter med extempore-läkemedel, det vill säga specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden i juni 2010 frikopplades APL från Apoteket AB. APL har under de senaste 30 åren även erbjudit CDMO tjänster som kontraktstillverkare till Life Science-industrin.

Bild på APLs historia