"Vårt kvalitetssystem bidrar till att undvika resursslöseri."

Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu, Kvalitetschef

Fyra snabba fakta om Anne-Marie:

Jobbar med på APL
Kvalitetschef och arbetar med vårt övergripande kvalitetssystem.

Utbildning
Mikrobiologi och disputerad inom immunologi.

Favoritresmål
Jag älskar det mesta som har med det gamla Egypten att göra! Annars är Spanien det land vi mest åker till med familjen tack vare att det finns god mat, goda viner och mycket att se och göra.

medarbetare på labbet

Hej Anne-Marie! Varför valde du läkemedelsbranschen?
Jag ville göra något meningsfullt och bidra positivt till vårt samhälle i kombination med mina kunskaper i biologi och om människan. Det är viktigt för mig att välja ett företag som rimmar väl med mina värderingar.

Hur ser en helt vanlig arbetsdag ut?
Jag sitter i många möten, både arbetsmöten och beslutande möten. Det kan vara möten med ledningen rörande vårt kvalitetssystem. Det kan vara förvaltningsmöte rörande vårt dokumenthanteringssystem eller det kan vara möten med inspektörer som värd för en inspektion eller som expert.

Vad är mest utmanande med ditt jobb?
Tiden räcker inte till! Jag hinner inte följa upp alla mail och det är en utmaning att hinna med att läsa alla dokument som kommer på remiss. Jag känner ibland att jag inte riktigt räcker till som chef och här är det återigen tiden som fattas.

Vad är det du trivs med på APL?
Jag trivs bland kollegorna som generellt sett är väldigt vänliga. På APL har vi en familjär stämning där alla hälsar oavsett om man känner varandra eller inte. Och när jag behöver ta hjälp av en kollega är det aldrig något problem.

Vad menas med kvalitet i hela värdekedjan?
I hela vår verksamhet, från ax till limpa i läkemedelstillverkningen, ska vi tänka på kvalitet och arbeta så att vi får så bra kvalitet som möjligt i varje steg. Syftet är produkter med hög kvalitet.

Vad betyder patientsäkerhet?
Att den som tar våra produkter ska kunna räkna med att bli bättre av dem eller att de ska få den nytta som de förväntar sig.

Skulle du säga att APL är ett hållbart företag?
Vi jobbar på att vara ett hållbart företag. Vi sätter upp mål och har ambitioner att uppnå dem både på kort och lång sikt.

Vad gör vi för att minska resursförbrukningen inom APL?
Vi har rörelsestyrt ljus i en del lokaler, vi ser till att använda produkter i tid innan de blir för gamla, vi försöker förebygga resursslöseri och att behöva slänga produkter. Vårt kvalitetssystem bidrar till att undvika detta. Många aktiviteter har flera effekter, t ex både resursåtgång, kvalitet och ekonomisk fördel.

Vilken typ av person tror du skulle tycka om att arbeta på APL?
Man ska vara nyfiken och intresserad av läkemedelsvärlden och vad vi håller på med. Om man tycker det är viktigt att arbeta med något meningsfullt så kan man välja APL.

Hur blir man belönad när man gör något bra?
Man kan få feedback från kollegor eller sin chef. Jag skulle önska att vi kunde uppmärksamma fler goda exempel inom företaget. Det skulle nog gynna många.

Har du några tips till någon som är nyutexaminerad?
Fundera vad du tycker det är roligt att jobba med. Ställ frågor till företag och ta reda på vad det finns för tjänster och vad de innebär med tanke på din utbildning. Våga prova på olika sorters tjänster, speciellt om du inte riktigt vet vad du vill göra. Var inte rädd för att prova ett vikariat – all erfarenhet är bra!

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer