AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Propylenglykol vet. APL Oral lösning

ATC-kod: QA16QA01

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 1000 milliliter Ja - 348524
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
Indikationer

Vid acetonemi hos nötkreatur.
Vid acidos hos får.

Kontraindikationer

Uppgift saknas.

Dosering

Nötkreatur: 125 ml 2 gånger dagligen.
Får: 25-50 ml 2 gånger dagligen.
Behandlingen upprepas under minst 4 dygn.
Djur som har dålig aptit bör få dosen blandad med 0.5-1 liter vatten och ingivet med flaska.
När aptiten förbättrats kan den dagliga dosen till nötkreatur blandas med eller hällas över kraftfoder.
Till får kan dosen blandas i dricksvattnet.

Interaktioner

Uppgift saknas.

Biverkningar

Uppgift saknas.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Farmakodynamik

Propylenglykol omvandlas i levern till glukos. Vid acetonemi/acidos är halten av glukos i blodet för låg. Till idisslare ges propylenglykol eftersom peroralt tillfört glukos i våmmen omvandlas till olika syror, som inte har någon effekt på blodsockerhalten.

Innehåll

Propylenglykol

Revideringsdatum

2011-05-24

{
  "productId": 265,
  "atcCode": "QA16QA01",
  "nationalLicense": false,
  "strength": null,
  "name": "Propylenglykol vet. APL",
  "form": "Oral lösning",
  "nplId": "20030804003932",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": null,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 3,
      "name": "Djur"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 315,
      "nordicItemNumber": "348524",
      "packagingDescription": "Flaska, 1000 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/265/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Propylenglykol vet. APL Oral lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer