Om extempore

läkare och patient

Extempore - en viktig samhällsservice

APL har ett samhällsuppdrag: vi tillhandahåller extemporeläkemedel utifrån patientens och vårdens behov. I över 30 år har vi i samarbete med vården utvecklat och tillverkat extemporeläkemedel för individanpassad behandling. Det är vi mycket stolta över. 

Läs om vår roll i samhället

Extemporeläkemedel - ett samlingsbegrepp för tre kategorier:

Individuell extempore

Individuell extempore är läkemedel som specialtillverkas till en individ när de läkemedel som finns på marknaden inte räcker till. Det ger stora möjligheter
till individanpassad behandling.

Läs om extempore

Lagerberedningar

Extemporeläkemedel som tillverkas i större kvantiteter, har längre hållbarhet och kan levereras snabbare än individuell extempore.

Läs om lagerberedningar 

Rikslicenser

Lagerberedningar som säljs i mer än 1000 förpackningar per år kan beviljas rikslicens av Läkemedelsverket. 

Rikslicenserna har en produktresumé som innehåller information om läkemedlets egenskaper och användning. 

Läs om rikslicenser

Processen för extemporeläkemedel

Här kan du följa hela processen från patientens behov 
till att apoteket expedierar läkemedlet till kund.

Ett behov uppstår

Behov av extemporeläkemedel uppstår p g a

 • Godkänt läkemedel eller licenspreparat med den önskade substansen saknas
 • Rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas
 • Önskat läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning
 • Godkänt läkemedlet eller licenspreparat innehåller ett ämne som patienten är överkänslig mot

Förskrivning

Normal förskrivning

Förskrivning av extemporeläkemedel sker på samma sätt som för andra läkemedel, d v s på traditionella receptblanketter eller via e-recept.

Det är förskrivaren som ansvarar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är korrekt. Det är viktigt att ange användningssätt eller indikation på receptet eftersom uppgifterna har betydelse för hur produkten ska tillverkas och ligger till grund för bedömning av hållbarhet och användningstid.

Omfattas av läkemedelsförmånen

Extemporeläkemedel omfattas av läkemedelsförmånen på samma sätt som godkända läkemedel.

Separata receptblanketter

En separat receptblankett ska användas för varje extemporeläkemedel och ordet ”Extempore” bör läggas till. Förtryckta receptblanketter får inte användas.

Lagerberedningar

Alla lagerberedningar har varunummer, finns i befintliga varuregister och förskrivs/beställs på samma sätt som andra läkemedel.

Extempore e-förskrivning

För beredningar som saknas i varuregistret används ”Extempore e-förskrivning” som varunamn. Komposition, förpackningsstorlek, antal förpackningar, dosering och användningssätt/indikation anges i doseringsfältet.

Beställning

Recept via apotek

Som vid all läkemedelsförskrivning måste recept gå via apotek. Det expedierande apoteket lägger beställningen.

Lagerberedningar via Tamro

Frekventa lagerberedningar beställs via Tamro på samma sätt som godkända läkemedel.

Extempore via APL

Övriga extemporeläkemedel beställs från oss via e-beställningssystemet EbEx (klicka på knappen "Beställ" här ovanför). Sök på substans eller artikelnummer. Om önskad produkt inte finns bland upplagda artiklar kan beställningsmallen i EbEx användas.

Vid önskemål om specifikt leveransdatum anges detta på beställningen. För instruktioner, se användarmanualen i EbEx. I vårt produktregister framgår det om produkten levereras från Tamro eller APL.

medarbetare

Tillverkning

Tillverkning av extempore

Vi tar emot beställningen via EbEx och tillverkar utifrån förskrivet recept.

APL ansvarar för beredningen

Följande moment är vårt ansvar:

 • Bedömning av galeniska förutsättningar för tillverkning
 • Bedömning att styrka och dos är rimlig
 • Förvaringsbetingelser
 • Användaranvisning
 • Övrig märkning

Leverans

Leverans via Tamro, post eller bud

De flesta av våra lagerprodukter lagerhålls, beställs och distribueras via Tamro. Leverans från APL till apotek sker normalt med Tamro men även leveranser med post och bud kan förekomma vid akuta beställningar eller av hållbarhetsskäl. På följesedeln står "VK-nummer" (ordernummer) för spårbarhet, AIP och ibland 69-nummer.

Expediering

Farmaceutisk bedömning

Apoteket gör en farmaceutisk bedömning och expedierar kunden. Både extemporeläkemedel och lagerberedningar omfattas av samma regler för expedition och läkemedelsförmån som godkända läkemedel.

Apoteket ansvarar för expedieringen

Följande är apotekets ansvar:

 • Bedömning av förskrivningens farmakologiska ändamålsenlighet, exempelvis interaktioner, överdoseringar samt rimlighetsbedömning av ordinationen.
 • Kontroll att det inte finns motsvarande substans/läkemedel tillgängligt som registrerat läkemedel eller licensläkemedel.

När ett liv står på spel har varje minut betydelse

Följ med under en intensiv och noggrant kontrollerad process i vår sterila tillverkning.

Jobba hos oss

Är du utbildad farmaceut med behörighet och erfarenhet av extemporetillverkning?

Vi behöver fler kompetenta, lösningsorienterade och ansvarstagande medarbetare och vi kan erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter i en spännande bransch. ​

Lediga tjänster

medarbetare

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer