Rikslicenser

En rikslicens är ett tillstånd från Läkemedelsverket och krävs för lagerberedningar som tillhandahålls i mer än 1000 förpackningar om året.

För att en lagerberedning ska beviljas rikslicens krävs att det är medicinskt ändamålsenligt och att det inte kan ersättas av ett godkänt läkemedel eller ett läkemedel som finns tillgängligt på licens.

Dokumentationen för rikslicenser omfattar farmaceutiska, farmakologiska/toxikologiska och kliniska uppgifter om den aktiva substansen och beredningen.

En beviljad rikslicens har en produktresumé som innehåller information om läkemedlets egenskaper och användning. Produktresumén är granskad och godkänd av Läkemedelsverket. En lagerberedning med rikslicens får även förskrivas av tandhygienist om läkemedlet står upptaget i bilaga 3 till LVFS 1997:10.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer