Rikslicenser

En rikslicens är ett tillstånd från Läkemedelsverket och krävs för lagerberedningar som tillhandahålls i mer än 1000 förpackningar om året.

För att en lagerberedning ska beviljas rikslicens krävs att det är medicinskt ändamålsenligt och att det inte kan ersättas av ett godkänt läkemedel eller ett läkemedel som finns tillgängligt på licens.

Dokumentationen för rikslicenser omfattar farmaceutiska, farmakologiska/toxikologiska och kliniska uppgifter om den aktiva substansen och beredningen.

En beviljad rikslicens har en produktresumé som innehåller information om läkemedlets egenskaper och användning. Produktresumén är granskad och godkänd av Läkemedelsverket. En lagerberedning med rikslicens får även förskrivas av tandhygienist om läkemedlet står upptaget i bilaga 3 till LVFS 1997:10.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer