Rikslicenser

En rikslicens är ett tillstånd från Läkemedelsverket och krävs för lagerberedningar som tillhandahålls i mer än 1000 förpackningar om året.

För att en lagerberedning ska beviljas rikslicens krävs att det är medicinskt ändamålsenligt och att det inte kan ersättas av ett godkänt läkemedel eller ett läkemedel som finns tillgängligt på licens.

Dokumentationen för rikslicenser omfattar farmaceutiska, farmakologiska/toxikologiska och kliniska uppgifter om den aktiva substansen och beredningen.

En beviljad rikslicens har en produktresumé som innehåller information om läkemedlets egenskaper och användning. Produktresumén är granskad och godkänd av Läkemedelsverket. En lagerberedning med rikslicens får även förskrivas av tandhygienist om läkemedlet står upptaget i bilaga 3 till LVFS 1997:10.

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer