Rikslicenser

För de lagerberedningar som säljs i mer än 1 000 förpackningar per år ansöker vi om rikslicens hos Läkemedelsverket. Dokumentationen för rikslicenser omfattar farmaceutiska, farmakologiska/toxikologiska och kliniska uppgifter om den aktiva substansen och beredningen.

För att ett extemporeläkemedel ska beviljas rikslicens krävs att det är medicinskt ändamålsenligt och att det inte kan ersättas av ett godkänt läkemedel eller ett läkemedel som finns tillgängligt på licens.

En beviljad rikslicens har en produktresumé som innehåller information om läkemedlets egenskaper och användning. Produktresumén är granskad och godkänd av Läkemedelsverket. Ett extemporeläkemedel med rikslicens får även förskrivas av tandhygienist om läkemedlet står upptaget i bilaga 3 till LVFS 1997:10.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 580 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv.

 

Läs mer