Säkerhetsdatablad

Apoteken har traditionellt varit ett inköpsställe för kemikalier och fortfarande finns en viss verksamhet inom området, även om den minskar.

Här finns säkerhetsdatablad för ett antal kemiska eller medicintekniska produkter som tillverkas av Apotek Produktion & Laboratorier AB och som säljs relativt frekvent.

Observera dock att säkerhetsdatablad inte behöver finnas för:

  • Kemiska produkter som inte är farliga (brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga, miljöfarliga) eller innehåller farliga ämnen under en viss koncentration, i regel 1 %
  • Läkemedel som kan innebära risker för vårdpersonal ska enligt arbetsmiljölagen ha tillgängliga skyddsinformationsblad
  • Kosmetiska och hygieniska produkter

Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas. Uppgifter om risken för brand eller explosion av varan i sig eller vid kontakt med andra kemikalier ska också finnas med. Hur säkerhetsdatablad skall utformas finns reglerat i EU:s kemikalieförordning Reach. För mer information se Kemikalieinspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till konsumenter. Om en yrkesmässig användare köper produkter i konsumentförpackning ska detaljhandeln kunna lämna säkerhetsdatablad om användaren begär det. Handlaren måste inte ha bladen tillgängliga på plats, utan de kan skickas efterhand.

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer