Säkerhetsdatablad

Apoteken har traditionellt varit ett inköpsställe för kemikalier och fortfarande finns en viss verksamhet inom området, även om den minskar.

Här finns säkerhetsdatablad för ett antal kemiska eller medicintekniska produkter som tillverkas av Apotek Produktion & Laboratorier AB och som säljs relativt frekvent.

Utvalda säkerhetsdatablad

Vi har valt att samla några av de vanligaste och mest eftersökta säkerhetsdatabladen.

Observera dock att säkerhetsdatablad inte behöver finnas för:

  • Kemiska produkter som inte är farliga (brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga, miljöfarliga) eller innehåller farliga ämnen under en viss koncentration, i regel 1 %
  • Läkemedel som kan innebära risker för vårdpersonal ska enligt arbetsmiljölagen ha tillgängliga skyddsinformationsblad
  • Kosmetiska och hygieniska produkter

Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas. Uppgifter om risken för brand eller explosion av varan i sig eller vid kontakt med andra kemikalier ska också finnas med. Hur säkerhetsdatablad skall utformas finns reglerat i EU:s kemikalieförordning Reach. För mer information se Kemikalieinspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till konsumenter. Om en yrkesmässig användare köper produkter i konsumentförpackning ska detaljhandeln kunna lämna säkerhetsdatablad om användaren begär det. Handlaren måste inte ha bladen tillgängliga på plats, utan de kan skickas efterhand.

Finns inte det säkerhetsdatablad som ni behöver, ta kontakt med oss
via e-post: sakerhetsdatablad@apl.se eller via telefon till Elisabet Jansson 010-447 9643.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 580 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv.

 

Läs mer