Säkerhetsdatablad

Apoteken har traditionellt varit ett inköpsställe för kemikalier och fortfarande finns en viss verksamhet inom området, även om den minskar.

Här finns säkerhetsdatablad för ett antal kemiska eller medicintekniska produkter som tillverkas av Apotek Produktion & Laboratorier AB och som säljs relativt frekvent.

Observera dock att säkerhetsdatablad inte behöver finnas för:

  • Kemiska produkter som inte är farliga (brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga, miljöfarliga) eller innehåller farliga ämnen under en viss koncentration, i regel 1 %
  • Läkemedel som kan innebära risker för vårdpersonal ska enligt arbetsmiljölagen ha tillgängliga skyddsinformationsblad
  • Kosmetiska och hygieniska produkter

Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas. Uppgifter om risken för brand eller explosion av varan i sig eller vid kontakt med andra kemikalier ska också finnas med. Hur säkerhetsdatablad skall utformas finns reglerat i EU:s kemikalieförordning Reach. För mer information se Kemikalieinspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till konsumenter. Om en yrkesmässig användare köper produkter i konsumentförpackning ska detaljhandeln kunna lämna säkerhetsdatablad om användaren begär det. Handlaren måste inte ha bladen tillgängliga på plats, utan de kan skickas efterhand.

Finns inte det säkerhetsdatablad som ni behöver, ta kontakt med oss
via e-post: sakerhetsdatablad@apl.se eller via telefon till Hanna Zandrén 010-447 98 01.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer