Frågor och svar

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar

Prisfrågor

Prissättningen av exemporeläkemedel sker enligt extemporetaxan. Det är TLV som fastslår denna taxa. Läs mer om prissättning hos TLV. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Produktfrågor - nya produkter

Om du söker efter en produkt som inte finns i vårt produktregister ska du kontakta vår kundservice för att få svar på om vi kan tillverka den.

 

Produktfrågor - befintliga produkter

I vårt produktregister finns information om merparten av våra extemporeläkemedel och lagerberedningar. Om du inte hittar det du söker efter är du välkommen att kontakta kundservice så får du hjälp.

 

Våra produkter namnsätts utifrån aktiv substans och styrka. Innehållet i extemporeläkemedel eller lagerberedning hittar du om du söker på produkten i vårt produktregister eller i informationsdatabasen AIDA.

 

Extemporeläkemedel är individuellt anpassade läkemedel. När förskrivningen av ett visst extemporeläkemedel blir mer omfattande så tillhandahåller vi läkemedlet som en lagerberedning. Men om lagerberedningar tillverkas i mer än 1 000 förp./år ansöker vi om en rikslicens hos Läkemedelsverket. Mer information om skillnaden.

 

Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Den granskas och godkänns internt på APL. Förskrivaren ansvarar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och godkänd av Läkemedelsverket i samband med rikslicensansökan.


Vi tillhandahåller skyddsinformation för vissa läkemedel i vår informationsdatabas AIDA.


Vi tillhandahåller inte säkerhetsdatablad längre eftersom vi har avvecklat vårt medicintekniska sortiment. När det gäller läkemedel finns skyddsinformation för berörda läkemedel i APLs informationsdatabas AIDA


Extemporeläkemedel tillverkas när en beställning kommer in. Om ett extemporeläkemedel tillverkas i större omfattning så kallas det lagerberedning, och finns vanligen på lager.

OBS. I vårt produktregister finns statusen "I lager" som indikerar att det är en lagerprodukt, men det garanterar inte att den finns i lager vid beställningstillfället.

Kontakta kundservice för att få information om produkten finns i lager.


Det beror på många olika faktorer. Om du kontaktar vår kundservice så kan de hjälpa dig.

 

Övriga frågor

Om reklamationen gäller leveransskador eller leveransfel skickas det till APL via blanketten som finns på sidan om reklamation.

Om reklamationen gäller synpunkter eller biverkningar på en APL-produkt ska den göras via www.reklameralakemedel.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer