Våra tillverkningsenheter

Vår verksamhet bedrivs i Sverige. Huvudkontoret ligger i Kungens kurva i Stockholm och produktionsanläggningar finns i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Med våra ca 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel.


APL i Stockholm

Stockholm
Enheten i Stockholm ligger i Kungens kurva och där har vi produktion av extempore, icke sterila lagerberedningar, kontraktstillverkning och kliniskt prövningsmaterial. Här finns även laboratorier för kemisk och mikrobiologisk kvalitetskontroll samt analys- och formuleringsutvecklingslaboratorier.

Detta är vårt huvudkontor och här finns även vår Kundservice.  

APL i Göteborg

Göteborg
I Göteborg har vi vår anläggning i S:t Jörgen där vi bedriver både steril och icke steril extemporeproduktion.

APL i Malmö

Malmö
På vår anläggning i Malmö har vi produktion av icke sterila lagerberedningar och kontraktstillverkning samt laboratorier för kemisk och mikrobiologisk kvalitetskontroll. Här finns även vårt centrallager av insatsmaterial och råvaror.

APL i Umeå

Umeå
I Umeå har vi produktion av sterila lagerberedningar och kontraktsprodukter samt laboratorier för kemisk och mikrobiologisk kvalitetskontroll.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer