Vialer

Att fylla vialer hör till de vanligaste sätten att tillverka och leverera injektionsläkemedel och medicintekniska produkter.

En vial kan enklast beskrivas som en liten flaska. Injektionsvialer försluts med en propp och en kapsyl för att behålla steriliteten hos produkten.

Beroende på vilken produkt som ska fyllas i och för vilka ändamål, kan man välja olika material för vial, propp och kapsyl. Under produktutvecklingen genomgår varje produkt en studie där vi väljer ut en passande kombination av vial och propp i olika material. I vissa fall byter man vial- och proppmaterial mellan olika steg i en klinisk studie eller inför en kommersiell tillverkning.

Vialtest

Life Science industrin och sjukvården har mest erfarenhet av att jobba med injektionsvialer i glas, förslutna med gummiproppar och aluminiumkapsyler. Vi köper allt vårt packningsmaterial från godkända leverantörer. Om det packningsmaterial som passar bäst för er produkt inte finns i vårt standardurval, kan vi köpa in och testa det för tillverkning i vår sterila GMP-anläggning.

Vi kan fylla en produkt i injektionsvialer av olika storlekar, både sterilt och aseptiskt. Temperaturkänsliga produkter fylls alltid aseptiskt.  

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer