Styrelse

Eva Sjökvist Saers

Johan Assarsson

Ordförande
Seniorkonsult

Född 1962. Fil.kand. Tidigare VD Inera och dessförinnan landstingsdirektör i Kalmar län och regiondirektör i Västra Götalandsregionen. Har haft flera ledande uppdrag inom verksamhetsutveckling och som hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne. I APLs styrelse sedan 2010.

Ulf Skough

Agneta Edberg

Ledamot
VD A Edberg Consulting AB

Född 1956. Utbildad inom Mikrobiologi och Biomedicinsk analys med gedigen erfarenhet inom Life Science-industrin och styrelsearbete i Life Science-bolag. Agneta är aktiv i en rad styrelser som ordförande i bl. a. CathPrint AB, Idogen AB, Likvor AB, A+ Science och landstingsägda AISAB samt ledamot i bl. a. CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB, Svenska läkemedelsförsäkringen och TSS AB. Hon arbetar inom flera strategiska initiativ på uppdrag av Vinnova, bland annat för utvecklingen av ATMPs, avancerade biologiska läkemedel i Sverige, som medlem i styrelsen för CAMP-konsortiet. I APLs styrelse sedan 24 april 2019.

Kia Frenssen

Malin Sandquist

Ledamot
Avdelningsdirektör Bolag och Samhälle, Systembolaget AB

Född 1972. Jur. kand. vid Uppsala universitet samt intern- och externutbildningar på exekutiv nivå. Medlem av Systembolagets koncernledning med ansvar för Corporate, Public och Legal Affairs. Har tidigare varit chefsjurist på Systembolaget och har arbetat som advokat, närmast som delägare på Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Styrelseordförande i IQ AB och styrelseledamot i AB K14 Näckströmsgatan. I APLs styrelse sedan 2020.

Joakim Bredbo

Lotta Medelius Bredhe

Ledamot
Generaldirektör för Svenska kraftnät

Utbildad bergsingenjör vid KTH samt Poppius journalistutbildning. Lotta har bland annat arbetat på Vattenfall och under många år i regeringskansliet, på Närings- och Miljödepartementen samt på Finansdepartementets budgetavdelning där hon också var biträdande budgetchef. Hon har också varit Finansråd och administrativ chef på Finansdepartementet.

Joakim Bredbo

Kjell Johansson

Ledamot
President Manufacturing Services Europé, Recipharm

Född 1956. Civilekonom och civilingenjör i kemi. Ansvarat för hela / delar av den globala läkemedelstillverkningen inom Astra/Astrazeneca under drygt 20 år. Arbetar som chef för Recipharms Europaverksamhet avseende tillverkning och försäljning av kontraktstillverkning av läkemedel. I APLs styrelse sedan 2020.

Joakim Bredbo

Göran Stiernstedt

Ledamot
Infektionsläkare och docent

Född 1949. Göran har haft ett flertal chefspositioner inom svensk hälso- och sjukvård, bland annat som sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsala, biträdande landstingsdirektör i Stockholm och som chef för vård och omsorg vid nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner. På senare år har Göran varit ansvarig för flera statliga utredningar i vårdfrågor. I APLs styrelse sedan 2020.

Arbetstagarrepresentanter
- Ordinarie

Peter Hedlund

Susann Danielsson

Läkemedelstekniker, Produktion Umeå
Född 1961
Representerar Unionen.

Arbetstagarrepresentanter
- Suppleant

Christer Jonsson

Hanna Enwald

Apotekare, Utveckling Umeå
Född 1974
Representerar Unionen


Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer