Styrelse

Eva Sjökvist Saers

Johan Assarsson

Ordförande
VD Inera

Född 1962. Fil.kand. Tidigare landstingsdirektör i Kalmar län och regiondirektör i Västra Götalandsregionen. Har haft flera ledande uppdrag inom verksamhetsutveckling och som hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne. I APLs styrelse sedan 2010.

Ulf Skough

Malin Forkman

Ledamot
Chef kommunikationsutveckling Systembolaget

Född 1965. Civilekonom med lång erfarenhet från ledande befattningar inom varumärkesutveckling, kommunikation och försäljning från Arla, Spendrups, Coop, Kraft Foods och Kungliga Operan. Styrelseuppdrag i Reklamombudsmannen. I APLs styrelse sedan 2015.

Kia Frenssen

Britt Hanson

Ledamot
VD och koncernchef OK ekonomisk förening

Född 1966. Civilekonom med lång erfarenhet från ledande befattningar i OKQ8-koncernen, som CFO för OKQ8 och VD för OKQ8 Bank. Hon har också varit Nordisk CFO för Mc Donald’s. Ordinarie styrelseledamot i SEKAB BioFuels & Chemicals AB samt Folksam Liv, OK-Q8 AB och KF. I APLs styrelse sedan 2012.

Lars Granlund

Eugen Steiner

Ledamot
Partner HealthCap

Född 1954. Legitimerad läkare och Dr. Med. Sci. Arbetar i företagsledande ställning sedan 1987. Dessförinnan tjänstgorde han som läkare och forskare. Eugen är VD i Optivy AB, styrelseordförande i Biostratum Inc. samt LTB4 AB. Deltar i ledningen och som styrelseledamot i ett flertal bolag inom Life Science, som Glionova, NVC Holding och Nephrogenex Inc. I APLs styrelse sedan 2010.

Joakim Bredbo

Ulf Tossman

Ledamot
Ordförande Coalalife AB

Född 1956. B.Sc och Dr. Med Sci. från Karolinska Institutet och lång erfarenhet från olika exekutiva tjänster inom både svensk och tysk läkemedelsindustri. Har varit partner i InnovationsKapital med inriktning mot hälsovårdssektorn och då bland annat som ordförande i Isconova. Tidigare även Senior Investment manager i Swedfund med ett flertal styrelseuppdrag bland annat inom Life Science, exempelvis Global Medical Investments och Gamma Knife Center, Cairo. I APLs styrelse sedan 2015.

Arbetstagarrepresentanter
- Ordinarie

Peter Hedlund

Susann Danielsson

Läkemedelstekniker, Produktion Umeå
Född 1961
Representerar Unionen

Christer Jonsson

Daniela Renner

Farmaceut, Extempore Stockholm
Född 1977
Representerar SACO

Arbetstagarrepresentanter
- Suppleanter

Christer Jonsson

Astrid Holdt

Laboratorieingenjör, Produktion Stockholm
Född 1954
Representerar Unionen


Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 580 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv.

 

Läs mer