Styrelse

Kjell Johansson

Kjell Johansson

Ordförande
Konsult

Född 1956. Civilekonom och civilingenjör i kemi. Ansvarat för hela / delar av den globala läkemedelstillverkningen inom Astra/Astrazeneca under drygt 20 år. Chef för Europaverksamheten på Recipharm inom tillverkning och försäljning av kontraktstillverkning av läkemedel fram till 2021. I APL:s styrelse sedan 2020.

Malin Sandquist

Malin Sandquist

Ledamot
Avdelningsdirektör Bolag och Samhälle, Systembolaget AB

Född 1972. Jur. kand. vid Uppsala universitet samt intern- och externutbildningar på exekutiv nivå. Medlem av Systembolagets koncernledning med ansvar för Corporate, Public och Legal Affairs. Har tidigare varit chefsjurist på Systembolaget och har arbetat som advokat, närmast som delägare på Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Styrelseordförande i IQ AB och styrelseledamot i AB K14 Näckströmsgatan. I APL:s styrelse sedan 2020.

Janet Hoogstraate

Ledamot
CEO NorthX Biologics

Född 1967. Disputerad biopharmaceut från Leiden, executive MBA från London och assoc prof i Uppsala. Janet har jobbat under 18 år på Astra/AstraZeneca inom R&D. På senare år har Janet jobbat inom läkemedelstillverkning som VD för Valneva Sweden och numera som VD för NorthX Biologics. Janet är styrelsemedlem i Mireca Medicines GmbH och i Alzecure Pharma. I APL:s styrelse sedan 2024.

Anders Hugosson

Ledamot
Konsult

Född 1963. Civilingenjör. Mångårig erfarenhet av att driva och utveckla verksamheter inom IT, information och försäljning som både styrelseledamot, VD, affärsområdeschef och koncult. För närvarande ordförande i Leonh AB, Valueguard AB och styrelseledamot i Kreditz AB samt konsult inom strategi och management med fokus på IT och information. Urval av tidigare roller är ordförande Eniro AB, VD och styrelseledamot Metria AB, VD UC AB, VD Steria AB och vice president Capgemini AB. I APL:s styrelse sedan 2024.

Joakim Bredbo

Helena Jansson

Ledamot

Född 1975. Marknadsekonom. Mer än 25 års erfarenhet från affärsledning, affärsutveckling och kommersialisering inom Life Science. Arbetar som VD på Palette Life Sciences AB, tidigare affärområdesansvarig på bland annat Medivir AB och BioPhausia AB där bland annat ansvar för samtliga av produktportföljens kontraktstillverkare ingick. I APL:s styrelse sedan 2022.

Michael Thorén

Ledamot

Född 1969. Michael Thorén, ledamot. Kansliråd Finansdepartementet. Civilekonom vid Karlstads Universitet. Tidigare analytiker ABN/Amro Bank. Styrelseledamot Green Cargo AB och SOS Alarm AB. I APL:s styrelse sedan 2023.

Joakim Bredbo

Lars Johansson

Ledamot

Född: 1959. Civilekonom från Handelshögskolan med mer än 35 års erfarenhet från ledande roller och styrelseuppdrag i noterade och onoterade företag inom olika branscher. Lars kommer senast, förutom egen konsultverksamhet, från NetEnt AB där han hade rollen som CFO och dessförinnan från Ratos AB där han var Senior Investment Director och tidigare tillförordnad VD. Lars tidigare befattningar inkluderar bl a CFO för Swedavia, CFO/COO för TV4 Group AB samt CFO/COO och tillförordnad VD på Orc Software AB. Styrelseledamot i Sjöfartsverket, Visit Sweden AB samt styrelseordförande i Blinto AB. I APL:s styrelse sedan 2023.

Arbetstagarrepresentanter
- Ledamot

Peter Hedlund

Susann Danielsson

Läkemedelstekniker, Produktion Umeå
Född 1961
Representerar Unionen.

Christer Jonsson

Moa Lihammar

Analytisk kemist, Stockholm
Representerar SACO

Arbetstagarrepresentanter
- Suppleant

Christer Jonsson

Hanna Enwald

Apotekare, Utveckling Umeå
Född 1974
Representerar Unionen


Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer