Styrelse

Eva Sjökvist Saers

Johan Assarsson

Ordförande
Seniorkonsult

Född 1962. Fil.kand. Tidigare VD Inera och dessförinnan landstingsdirektör i Kalmar län och regiondirektör i Västra Götalandsregionen. Har haft flera ledande uppdrag inom verksamhetsutveckling och som hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne. I APLs styrelse sedan 2010.

Ulf Skough

Agneta Edberg

Ledamot
VD A Edberg Consulting AB

Född 1956. Utbildad inom Mikrobiologi och Biomedicinsk analys med gedigen erfarenhet inom Life Science-industrin och styrelsearbete i Life Science-bolag. Agneta är aktiv i en rad styrelser som ordförande i bl. a. CathPrint AB, Idogen AB, Likvor AB, A+ Science och landstingsägda AISAB samt ledamot i bl. a. CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB, Svenska läkemedelsförsäkringen och TSS AB. Hon arbetar inom flera strategiska initiativ på uppdrag av Vinnova, bland annat för utvecklingen av ATMPs, avancerade biologiska läkemedel i Sverige, som medlem i styrelsen för CAMP-konsortiet. I APLs styrelse sedan 24 april 2019.

Kia Frenssen

Britt Hansson

Ledamot
VD och koncernchef OK ekonomisk förening

Född 1966. Civilekonom med lång erfarenhet från ledande befattningar i OKQ8-koncernen, som CFO för OKQ8 och VD för OKQ8 Bank. Hon har också varit Nordisk CFO för Mc Donald’s. Ordinarie styrelseledamot i SEKAB BioFuels & Chemicals AB samt Folksam Liv, OK-Q8 AB och KF. I APLs styrelse sedan 2012.

Lars Granlund

Eugen Steiner

Ledamot
Partner HealthCap

Född 1954. Legitimerad läkare och Dr. Med. Sci. Arbetar i företagsledandeställning i Life Science bolag sedan 1987. Dessförinnan tjänstgjorde han som läkare och forskare. Deltar i ledningen och som styrelseledamot i ett flertal bolag inom Life Science, t ex Bioarctic, Glionova, NVCHolding. I APLs styrelse sedan 2010.

Joakim Bredbo

Ulf Tossman

Ledamot
Ordförande i Cellate Medical AB

Född 1956. B.Sc och Dr. Med Sci. från Karolinska Institutet och lång erfarenhet från olika exekutiva tjänster inom både svensk och tysk läkemedelsindustri. Har varit partner i InnovationsKapital med inriktning mot hälsovårdssektorn och då bland annat som ordförande i Isconova. Tidigare även Senior Investment manager i Swedfund med ett flertal styrelseuppdrag bland annat inom Life Science, exempelvis Global Medical Investments och Gamma Knife Center, Cairo. Medgrundare och tidigare ordförande i Coala Life AB. I APLs styrelse sedan 2015.

Arbetstagarrepresentanter
- Ordinarie

Peter Hedlund

Susann Danielsson

Läkemedelstekniker, Produktion Umeå
Född 1961
Representerar Unionen.

Peter Hedlund

Erik Strandmark

Farmaceutisk utredare, Extempore Göteborg
Född 1986
Representerar SACO.

Arbetstagarrepresentanter
- Suppleant

Christer Jonsson

Hanna Enwald

Apotekare, Utveckling Umeå
Född 1974
Representerar Unionen


Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer