Styrelse

Joakim Bredbo

Kjell Johansson

Ordförande
Konsult

Född 1956. Civilekonom och civilingenjör i kemi. Ansvarat för hela / delar av den globala läkemedelstillverkningen inom Astra/Astrazeneca under drygt 20 år. Arbetar som chef för Recipharms Europaverksamhet avseende tillverkning och försäljning av kontraktstillverkning av läkemedel. I APLs styrelse sedan 2020.

Kia Frenssen

Malin Sandquist

Ledamot
Avdelningsdirektör Bolag och Samhälle, Systembolaget AB

Född 1972. Jur. kand. vid Uppsala universitet samt intern- och externutbildningar på exekutiv nivå. Medlem av Systembolagets koncernledning med ansvar för Corporate, Public och Legal Affairs. Har tidigare varit chefsjurist på Systembolaget och har arbetat som advokat, närmast som delägare på Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Styrelseordförande i IQ AB och styrelseledamot i AB K14 Näckströmsgatan. I APLs styrelse sedan 2020.

Joakim Bredbo

Lotta Medelius-Bredhe

Ledamot
Generaldirektör för Svenska kraftnät

Utbildad bergsingenjör vid KTH samt Poppius journalistutbildning. Lotta har bland annat arbetat på Vattenfall och under många år i regeringskansliet, på Närings- och Miljödepartementen samt på Finansdepartementets budgetavdelning där hon också var biträdande budgetchef. Hon har också varit Finansråd och administrativ chef på Finansdepartementet.

Joakim Bredbo

Göran Stiernstedt

Ledamot
Infektionsläkare och docent

Född 1949. Göran har haft ett flertal chefspositioner inom svensk hälso- och sjukvård, bland annat som sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsala, biträdande landstingsdirektör i Stockholm och som chef för vård och omsorg vid nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner. På senare år har Göran varit ansvarig för flera statliga utredningar i vårdfrågor. I APLs styrelse sedan 2020.

Joakim Bredbo

Helena Jansson

Ledamot

Född 1975. Marknadsekonom. Mer än 25 års erfarenhet från affärsledning, affärsutveckling och kommersialisering inom Life Science. Arbetar som VD på Palette Life Sciences AB, tidigare affärområdesansvarig på bland annat Medivir AB och BioPhausia AB där bland annat ansvar för samtliga av produktportföljens kontraktstillverkare ingick. I APLSs styrelse sedan 2022.

Joakim Bredbo

Jenny Lahrin

Ledamot

Född 1971. Jur.kand Uppsala universitet, LLM Universiteit van Amsterdam, EMBA Handelshögskolan, Stockholm. Ämnesråd Regeringskansliet, Bostadsrättsföreningen Badhotellet i Saltsjöbaden. Styrelseuppdrag: V.S. VisitSweden AB och AB Göta kanalbolag. Tidigare styrelseuppdrag i RISE Research Institutes of Sweden, Swedavia AB, SOS Alarm Sverige AB, chefsjurist och medlem i ledningsgruppen Veolia Transport Northern Europe AB. I APLs styrelse sedan 2023.

Joakim Bredbo

Lars Johansson

Ledamot

Född: 1959. Civilekonom från Handelshögskolan med mer än 35 års erfarenhet från ledande roller och styrelseuppdrag i noterade och onoterade företag inom olika branscher. Lars kommer senast, förutom egen konsultverksamhet, från NetEnt AB där han hade rollen som CFO och dessförinnan från Ratos AB där han var Senior Investment Director och tidigare tillförordnad VD. Lars tidigare befattningar inkluderar bl a CFO för Swedavia, CFO/COO för TV4 Group AB samt CFO/COO och tillförordnad VD på Orc Software AB. Styrelseledamot i Sjöfartsverket, Visit Sweden AB samt styrelseordförande i Blinto AB. I APLs styrelse sedan 2023.

Arbetstagarrepresentanter
- Ordinarie

Peter Hedlund

Susann Danielsson

Läkemedelstekniker, Produktion Umeå
Född 1961
Representerar Unionen.

Christer Jonsson

Moa Lihammar

Analytisk kemist, Stockholm
Representerar SACO

Arbetstagarrepresentanter
- Suppleant

Christer Jonsson

Hanna Enwald

Apotekare, Utveckling Umeå
Född 1974
Representerar Unionen


Christer Jonsson

Aleksandr Sitnik

Analytisk kemist, Stockholm
Representerar SACO


Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer