Exemporeläkemedel

Extemporeläkemedel är ett icke standardiserat läkemedel som tillverkas av ett apotek för en viss patient, ett visst djur eller viss djurbesättning.

De vanligaste anledningarna till att förskriva extemporeläkemedel är att:

- Rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas.

- Det finns inte något godkänt läkemedel/ licenspreparat med den önskade substansen.

- Ett läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning.

- Det godkända läkemedlet/ licenspreparatet innehåller ett ämne som patienten är överkänslig mot.

Nya extemporeläkemedel tillkommer kontinuerligt. När förskrivningen av ett visst läkemedel blir mer omfattande kan APL tillhandahålla läkemedlet som en lagerberedning.

Tillverkningskostnad

Extemporetaxan beslutas av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmåns-verket) och avser tillverkningskostnad utifrån hur läkemedlet tillverkas. Därutöver tillkommer tilläggskostnader för råvara, förpackningsmaterial, leverans utanför ordinarie transport och eventuell särskild analys.

Läs mer på TLVs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagerberedningar

När förskrivningen av ett visst extemporeläkemedel blir mer omfattande kan läkemedlet tillhandahållas som en lagerberedning.

En lagerberedning är ett standardiserat läkemedel som inte är godkänt för försäljning i Sverige och som tillverkas av ett apotek.

APLs lagerberedningar serietillverkas, har längre hållbarhet och kan levereras snabbare än extemporeläkemedel.

Vi har tillverkningsresurser och specialkompetens inom flera områden, bl.a:

- Dermatologiska läkemedel med en variation av styrkor och konserveringsmedel i olika salvbaser.

- Sterila läkemedel som injektionsläkemedel och ögonläkemedel utan konserveringsmedel.

- Kapselberedningar med speciell inriktning på patienter som inte kan använda godkända läkemedel.

- Flytande perorala beredningar för barn och äldre.

- Dospulver för enkel administrering av stora pulvermängder.

APL ansöker om rikslicens hos Läkemedelsverket för lagerberedningar som tillverkas i mer än 1000 förp./ år.

Rikslicens

En rikslicens är ett tillstånd från Läkemedelsverket och krävs för lagerberedningar som tillhandahålls i mer än 1000 förpackningar om året.

För att en lagerberedning ska beviljas rikslicens krävs att det är medicinskt ändamålsenligt och att det inte kan ersättas av ett godkänt läkemedel eller ett läkemedel som finns tillgängligt på licens.

Dokumentationen för rikslicenser omfattar farmaceutiska, farmakologiska/ toxikologiska och kliniska uppgifter om den aktiva substansen och beredningen.

En beviljad rikslicens har en produkt-resumé som innehåller information om läkemedlets egenskaper och användning. Produktresumén är granskad och godkänd av Läkemedelsverket. En lagerberedning med rikslicens får även förskrivas av tandhygienist om läkemedlet står upptaget i bilaga 3 till LVFS 1997:10.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer