När FASS inte räcker till

De kallas för extemporeläkemedel – preparat som skräddarsys för patienter som inte kan behandlas med de läkemedel som finns tillgängliga på marknaden.

Skälen kan vara flera: rätt substans, styrka eller beredningsform saknas eller godkänt läkemedel innehåller en substans eller hjälpämne som patienten är överkänslig mot. Individanpassade läkemedel är ett komplement till godkända läkemedel och fyller även ett viktigt behov vid avregistrering av läkemedel. Alla extemporeläkemedel som förskrivs ingår i läkemedelsförmånen.

För den enskilda patienten betyder möjligheten att få individanpassad medicin mycket. Många gånger höjs livskvaliteten avsevärt, och ibland innebär extempore skillnaden mellan liv och död. Det finns en mängd sjukdomar och tillstånd där extemporeläkemedel kan vara lösningen, och några av dem kan vi berätta om här.

Jamal Feghhi

Vårt samhällsuppdrag är att utveckla och tillverka individanpassade läkemedel för patienter med särskilda behov.

Jamal Feghhi, chef Samhällsuppdraget

Medfödd kloriddiarré

Ett fåtal barn i Sverige har medfödd kloriddiarré, ett tillstånd som är psykosocialt påfrestande. Ett godkänt läkemedel saknas, men råvaran natriumbutyrat har visat effekt. Vi har undersökt råvarutillgången och tagit fram en lämplig komposition i nära samarbete med vården, och numera kan patienterna få natriumbutyrat i 250 mg kapslar.

Tuberkulos

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen; över 9 miljoner människor insjuknar varje år och cirka 2 miljoner av dem dör. Sjukdomen drabbar framför allt unga vuxna, men även barn och äldre. Det senaste decenniet har antalet fall i Sverige ökat med hela 50 %, framför allt i vår utrikesfödda befolkning. APLs orala lösning isoniazid används tillsammans med antibiotikumet rifampicin för behandling av tuberkulos hos barn.

Cancersmärta

Många cancerpatienter i livets slutskede vill vårdas i hemmiljö. Eftersom smärtstillande läkemedel är en väsentlig del av behandlingen i detta stadium, är det viktigt att kunna anpassa dem efter varje individs behov. Ofta efterfrågas en kombination av flera läkemedel med olika effekter på smärta. Det finns godkända läkemedel, men inte alltid i de kombinationer, styrkor eller beredningsformer som patienterna behöver. Av det skälet
tillverkar vi beredningar med de mest lämpliga substanserna och styrkorna. Ett exempel är morfin 10 mg/ml infusionslösning i Deltec-kassett som patienten kan bära med sig för kontinuerlig smärtlindring och ökad frihet.

Oslers sjukdom

Ungefär 5 000 personer i Sverige har diagnosen Oslers sjukdom. Symtomen är näsblödningar och järnbristan­emi, orsakat av utvidgningar av små blodkärl som brister. Bevacizumab, en monoklonal antikropp för lokal behandling i näsan har efterfrågats av vården, men i dagsläget finns den enbart godkänd i form av en infusionsvätska som används för cancerbehandling. Baserat på befintlig vetenskaplig dokumentation och vår erfarenhet har vi omformulerat det
godkända läkemedlet till en nässpray.

Infekterat eksem

Allvarliga eksem riskerar att bli infekterade, oftast med stafylokocker eller streptokocker. Tidigare fanns ett godkänt läkemedel med neomycin, men det avregistrerades 2008. Eftersom det fortfarande finns ett kliniskt behov började vi tillverka en kräm som innehåller betametason-neomycin – något som både patienter och dermatologer uppskattar.

 

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer