Om APL

Vi är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar samt en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science

Vad vi gör

APL står för Apotek Produktion & Laboriatorier och är ett statligt ägt företag. Det uppdrag vi frått av staten är att utveckla och tillverka individanpassade läkemedel för patienter med speciella behov, till exempel barn som behöver lägre styrkor eller personer som är överkänsliga. 

Vi bedriver dessutom utveckling och kontraktstillverkning av läkemedel på uppdrag av bioteknik- och läkemedelsföretag, så kallad CDMO. Vi har resurser för att utveckla, tillverka och analysera särläkemedel och andra nischprodukter.


Vår historia

Alltsedan 1500-talet har svenska apotek tillverkat läkemedel. I början av 1970-talet
förstatligades apoteksverksamheten i Sverige och Apoteksbolaget AB bildades. I detta bolag ingick Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) som fick i uppdrag att förse förskrivare och därmed patienter med extemporeläkemedel, det vill säga specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden i juni 2010 frikopplades APL från Apoteket AB. APL har under de senaste 30 åren även erbjudit CDMO tjänster som kontraktstillverkare till Life Science-industrin.


Vision, mission och mål

Vår vision

Vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov.

Vår mission

Vi utvecklar och tillverkar extemporeläkemedel och särläkemedel på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta.

Våra mål

Vi ska vara en hållbar och effektiv leverantör av extemporeläkemedel och lagerberedningar.

Vi ska vara konkurrens­kraftiga och lönsamma inom CDMO.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

Det här är vi

Attraktiv arbetsgivare

Vi är en attraktiv arbetsgivare som
prioriterar arbetet med att skapa
en trygg och säker arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig värdefulla och bemöts med respekt.

Engagerade medarbetare

Våra medarbetare är affärsmässiga, lyhörda, lösningsorienterade och ansvarstagande.

Det säkra valet

Tillsammans bidrar vi till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Vi vill också bidra till bättre hälsa, en god miljö, en sund ekonomi och ett hållbart samhälle. 

 

APL i siffror

1 448 mkr

Nettoomsättning

ca 2 000

Extemporeläkemedel

489

Medeltal anställda

Hållbar utveckling

Vi ska leverera vårt samhällsuppdrag och övriga produkter och tjänster till nytta för kunder och ägare och vi ska göra det på ett långsiktigt hållbart sätt.


Jobba hos oss

Vi behöver alltid fler kompetenta, lösningsorienterade och ansvarstagande medarbetare och vi kan erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter i en spännande bransch.


När ett liv står på spel

Följ med under en intensiv och noggrant kontrollerad process i vår sterila tillverkning på APL.

Varje minut har betydelse

Organisation

Se vårt organisationschema med våra olika enheter.


Företagsledning

APL leds av nyckelpersoner med lång erfarenhet från apoteks-, kemi- och läkemedelsbranschen och med gedigen expertis inom kvalitet, IT, ekonomi, försäljning, HR och kommunikation.

Styrelse

Vår styrelse består av åtta personer med bred och lång erfarenhet av styrelsearbeten från landsting och Life Science.

Våra anläggningar

Våra produktionsanläggningar finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Certifikat

Vi är certifierade gällande medicintekniska produkter, miljö och arbetsmiljö.

Bolagsstyrning

Till grund för vår bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler. Bolagsstyrningen följer också statens ägarpolitik.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer