Om APL

Vi är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar samt en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science

Vad vi gör

APL står för Apotek Produktion & Laboratorier och är ett statligt ägt företag. Det uppdrag vi fått av staten är att utveckla, tillverka och tillhandahålla individanpassade läkemedel för patienter med särskilda behov, till exempel barn som behöver lägre styrkor eller personer som är överkänsliga. 2023 utökades samhällsuppdraget till att kunna upprätthålla verksamheten även under fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig, ett så kallat beredskapsuppdrag.

Vi bedriver dessutom utveckling och kontraktstillverkning av läkemedel på uppdrag av bioteknik- och läkemedelsföretag, så kallad CDMO. Vi har även resurser för att utveckla, tillverka och analysera särläkemedel och andra nischprodukter.


Vår historia

Alltsedan 1500-talet har svenska apotek tillverkat läkemedel. I början av 1970-talet
förstatligades apoteksverksamheten i Sverige och Apoteksbolaget AB bildades. I detta bolag ingick Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) som fick i uppdrag att förse förskrivare och därmed patienter med extemporeläkemedel, det vill säga specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden i juni 2010 frikopplades APL från Apoteket AB. APL har under de senaste 30 åren även erbjudit CDMO tjänster som kontraktstillverkare till Life Science-industrin.


Vision, mission och mål

Vår vision

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov.

Vårt uppdrag

Vi utvecklar och tillverkar extempore- och andra läkemedel på uppdrag av samhället och läkemedelsföretag i syfte att skapa största möjliga patientnytta.

Våra mål

Att vara en hållbar och pålitlig leverantör

Att vara ett konkurrens­kraftigt och lönsamt bolag

Att vara en attraktiv arbetsgivare

Det här är vi

Attraktiv arbetsgivare

Vi är en attraktiv arbetsgivare som
prioriterar arbetet med att skapa
en trygg och säker arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig värdefulla och bemöts med respekt.

Engagerade medarbetare

Våra medarbetare är affärsmässiga, lyhörda, lösningsorienterade och ansvarstagande.

Det säkra valet

Tillsammans bidrar vi till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Vi vill också bidra till bättre hälsa, en god miljö, en sund ekonomi och ett hållbart samhälle. 

 

APL i siffror

780 mkr

Nettoomsättning

ca 2 000

Extemporeläkemedel

484

Medeltal anställda

Hållbart värdeskapande

Vi ska leverera vårt samhällsuppdrag och övriga produkter och tjänster till nytta för kunder och ägare och vi ska göra det på ett långsiktigt hållbart sätt.


Jobba hos oss

Vi behöver alltid fler kompetenta, lösningsorienterade och ansvarstagande medarbetare och vi kan erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter i en spännande bransch.


När ett liv står på spel

Följ med under en intensiv och noggrant kontrollerad process i vår sterila tillverkning på APL.

Varje minut har betydelse

Företagsledning

APL leds av nyckelpersoner med lång erfarenhet från apoteks-, kemi- och läkemedelsbranschen och med gedigen expertis inom kvalitet, IT, ekonomi, försäljning, HR och kommunikation.

Styrelse

Vår styrelse består av åtta personer med bred och lång erfarenhet av styrelsearbeten från landsting och Life Science.

Våra anläggningar

Våra produktionsanläggningar finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Certifikat

Vi är certifierade gällande medicintekniska produkter, miljö och arbetsmiljö.

Bolagsstyrning

Till grund för vår bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler. Bolagsstyrningen följer också statens ägarpolitik.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer