Organisation

APL har en matrisorganisation som består av en marknadsavdelning och en leveransorganisation.

Marknadsavdelningen utgörs av de två affärsområdena Vård & Apotek och Life Science samt Kommunikation. Leveransorganisationen består av enheterna Extempore samt Supply, Produktion & Utveckling. Företaget leds av en kvinnlig VD och i ledningen sitter representanter från hela organisationen. Läs mer under Ledning.

APLs organisation

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer