Organisation

APL har en matrisorganisation som består av en marknadsavdelning och en leveransorganisation.

Marknadsavdelningen utgörs av de två affärsområdena Vård & Apotek och Life Science samt Kommunikation. Leveransorganisationen består av enheterna Extempore samt Supply, Produktion & Utveckling. I ledningen sitter representanter från hela organisationen. Läs mer under Ledning.

APLs organisation

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer