När hjälpämnet har lika stor betydelse som den aktiva substansen

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi och tar fram nya läkemedel med särskilda produktegenskaper. När kunderna har specifika krav eller formuleringsproblem som behöver lösas så hjälper vi dem. Oavsett om det rör sig om en kapselberedning, ett injektionsmedel eller en kräm, så är vår specialitet att tillföra specifika hjälpämnen och anpassa tillverkningsprocessen för att få fram preparat där den aktiva substansen ger bäst möjliga effekt.

För en tid sedan fick APL i uppdrag att utveckla ett gelpreparat för vaginal användning. För att uppnå önskad klinisk effekt var det i detta fall viktigt att en gel med tillräckligt hög viskositet*. Detta för att den ska stanna kvar länge nog på slemhinnorna för att den aktiva substansen ska kunna absorberas. Kunden hade problem med detta och det fanns också indikationer på att gelbildarens viskositet påverkade slutproduktens effekt, d v s olika resultat uppnåddes beroende på vilken batch gelbildaren kom ifrån.

APLs produktutvecklare berättar mer:

- I tillverkningssammanhang är det inte ovanligt att behöva kompensera för den verkliga halten av den aktiva substansen. Olika satser kan nämligen innehålla olika mängder fukt,
nedbrytningsprodukter et cetera, som gör att vi behöver addera mer än den angivna kompositionen för att komma upp i korrekt dos.

För att lösa den här kundens problematik tog APL fram en matrismodell som förutser
hur produkten blir utifrån hjälpämnets egenskaper – i detta fall gelbildarens. När man känner till dess viskositet, kan man enkelt läsa av i modellen hur mycket gelbildare i relation till övriga ingående hjälpämnen som behöver tillsättas vid tillverkning för att komma upp till önskad viskositet hos slutprodukten. För varje ny leverans av gelbildare som används för tillverkning, så går man alltså in i modellen och läser av hur mycket gelbildare som behöver tillsättas för att uppnå önskad slutprodukt.

På detta vis jobbar APL alltså enligt ”quality by design”, där vi anpassar vår tillverkning efter ingående parametrar och inte efter en fast komposition som man traditionellt har gjort, (d v s när man tillsätter lika mycket av alla hjälpämnen varje gång, utan hänsyn till de variationer som kommer finnas mellan olika satser).

* Tjocklek, d v s hur trög- eller tunnflytande gelen är.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer