Vår roll i samhället

Vårt uppdrag

APLs samhällsuppdrag innebär ett ansvar att utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Syftet är att patienter med särskilda behov som inte kan använda de läkemedel som finns tillgängliga på marknaden ska kunna få tillgång till rätt behandling. Detta sker i nära samarbete med specialistläkare, förskrivare och myndigheter.

Läs mer om extemporeläkemedel

Ett hållbart APL

Vi strävar efter att agera föredömligt och transparent inom ramen för hållbart företagande. Detta sker genom en kontinuerlig och öppen dialog med samtliga intressenter, för att säkerställa att vi agerar enligt de direktiv och önskemål som förs fram. Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder som strävar efter att minska miljöbelastningen och öka effekten i värdekedjan.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Se vår film om extemporeläkemedel

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer