Vår roll i samhället

Vårt uppdrag

APLs samhällsuppdrag innebär ett ansvar att utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Syftet är att patienter med särskilda behov som inte kan använda de läkemedel som finns tillgängliga på marknaden ska kunna få tillgång till rätt behandling. Detta sker i nära samarbete med specialistläkare, förskrivare och myndigheter.

Läs mer om extemporeläkemedel

Ett hållbart APL

Vi strävar efter att agera föredömligt och transparent inom ramen för hållbart företagande. Detta sker genom en kontinuerlig och öppen dialog med samtliga intressenter, för att säkerställa att vi agerar enligt de direktiv och önskemål som förs fram. Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder som strävar efter att minska miljöbelastningen och öka effekten i värdekedjan.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

hand med röda kapslar

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer