Vår roll i samhället

Vårt uppdrag

APLs samhällsuppdrag innebär ett ansvar att utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Syftet är att patienter med särskilda behov som inte kan använda de läkemedel som finns tillgängliga på marknaden ska kunna få tillgång till rätt behandling. Detta sker i nära samarbete med specialistläkare, förskrivare och myndigheter.

Läs mer om extemporeläkemedel

Ett hållbart APL

Hållbart företagande är en självklarhet för oss och en integrerad del av vår strategiska plan och verksamhetsstyrning.
Vi tar ansvar för hela flödet och för nästa generation. Vi arbetar för att hela tiden bidra till en bättre hälsa, en god miljö, en sund ekonomi och ett hållbart samhälle. Vi arbetar långsiktigt
med att utveckla verksamheten för framtiden och vårt hållbarhetsarbete omfattar miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar och
ekonomi. En av hörnstenarna i detta arbete är vårt engagemang i arbetet med Agenda 2030.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Se vår film om extemporeläkemedel

Vi finns när FASS inte räcker till

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer