Vår roll i samhället

Vårt uppdrag

APLs samhällsuppdrag innebär ett ansvar att utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Syftet är att patienter med särskilda behov som inte kan använda de läkemedel som finns tillgängliga på marknaden ska kunna få tillgång till rätt behandling. Detta sker i nära samarbete med specialistläkare, förskrivare och myndigheter.

Läs mer om extemporeläkemedel

Ett hållbart APL

Vi strävar efter att agera föredömligt och transparent inom ramen för hållbart företagande. Detta sker genom en kontinuerlig och öppen dialog med samtliga intressenter, för att säkerställa att vi agerar enligt de direktiv och önskemål som förs fram. Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder som strävar efter att minska miljöbelastningen och öka effekten i värdekedjan.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Se vår film om extemporeläkemedel

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer