Vår historia


Alltsedan 1500-talet har svenska apotek tillverkat läkemedel. I början av 1970-talet förstatligades apoteksverksamheten i Sverige och Apoteksbolaget AB bildades.

I detta bolag ingick Apotek Produktion & Laboratorium AB (APL) som fick i uppdrag att förse förskrivare och därmed patienter med extemporeläkemedel, det vill säga specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden frikopplades APL från Apoteket AB i juni 2010 och är sedan dess ett eget bolag med statligt ägande. APL har under de senaste 30 åren även erbjudit CDMO tjänster som kontraktstillverkare till Life Science-industrin.

Milstolpar i APLs utveckling

Svenska apotek sedan 1500-talet
Apoteksverksamhet har funnits i Sverige sedan slutet av 1400-talet, och det första apotek som man vet var det låg var Gustav Vasas slotts­apotek i Stockholm. Det apoteket kan dateras till omkring 1522.

Apoteken gick i arv
Fram till 1970 krävdes ett apoteksprivilegium – ett tillstånd från kungen – för att få driva apotek. Apoteksprivilegier gick ofta i arv men kunde också överlåtas genom köp.

1923 AKL grundas
Förlagan till APL - Apotekens Kontrollaboratorium (AKL) grundas av Adolf Rising. 

1971 Apoteksväsendet förstatligas
Apoteksbolaget AB bildas och får monopol för samtliga varor som omfattas av läkemedelslagen för försäljning till privatpersoner. Läkemedelsverket tar över tillståndsprövning och tillsyn.

1986 APLs nya anläggningar invigs
Anläggningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö invigs detta år.

1999 APLs anläggning i Umeå förnyas
Anläggningen i Umeå som funnits sedan 1981 ersätts 1999 med en ny anläggning.

2008 Dotterbolag till Apoteket AB
Apoteket Produktion & Laboratorier AB blir ett dotterbolag till Apoteket AB den 1 juli 2008.

2009 Medlem i SwedenBIO
APL blir medlem i SwedenBIO, en intresseförening som samlar alla tongivande organisationer inom Life Science.

2010 Fristående företag och nytt namn
APL lämnar koncernen Apoteket AB och blir fristående bolag med statligt ägande den 1 juli 2010. I samband med det justeras det juridiska namnet till Apotek Produktion & Laboratorier AB.

2011 Tillstånd extemporeapotek
APL får tillstånd att fortsätta extemporeverksamheten i egenskap av extemporeapotek i april 2011.

2017 Invigning av Kliniskt prövningsmaterial och supply
Centralisering och inflytt i nya lokaler i Kungens kurva.

2018 Nya apoteksmarknadsutredningen
En översyn av APLs verksamhet och uppdrag konstaterar att den svenska modellen med APL är ändamålsenlig.

2018-2019 Konsolidering av produktionen
Produktionsanläggningen i Malmö byggs ut, storskalig produktion och materialhantering flyttas från Göteborg till Malmö.

2020 Nya tillverkningslokaler
APL öppnar nya tillverkningslokaler i St. Jörgen i Göteborg

2023 APL:s får en roll i Sveriges beredskap vid kris
Vi får ett beredskapsuppdrag som innebär att upprätthålla verksamheten i fredstida kriser, höjd bereskap och yttersta krig.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer