Vår historia

Så bildades APL

Alltsedan 1500-talet har svenska apotek tillverkat läkemedel. I början av 1970-talet förstatligades apoteksverksamheten i Sverige och Apoteksbolaget AB bildades.

I detta bolag ingick Apotek Produktion & Laboratorium AB (APL) som fick i uppdrag att förse förskrivare och därmed patienter med extemporeläkemedel, det vill säga specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden frikopplades APL från Apoteket AB i juni 2010. APL har under de senaste 30 åren även erbjudit CMO tjänster som kontraktstillverkare till Life Science-industrin.

Milstolpar i APLs utveckling

Svenska apotek sedan 1500-talet
Apoteksverksamhet har funnits i Sverige sedan slutet av 1400-talet, och det första apotek som man vet var det låg var Gustav Vasas slotts­apotek i Stockholm. Det apoteket kan dateras till omkring 1522.

Apoteken gick i arv
Fram till 1970 krävdes ett apoteksprivilegium – ett tillstånd från kungen – för att få driva apotek. Apoteksprivilegier gick ofta i arv men kunde också överlåtas genom köp.

1923 AKL grundas
Förlagan till APL - Apotekens Kontrollaboratorium (AKL) grundas av Adolf Rising. 

1971 Apoteksväsendet förstatligas
Apoteksbolaget AB bildas och får monopol för samtliga varor som omfattas av läkemedelslagen för försäljning till privatpersoner. Läkemedelsverket tar över tillståndsprövning och tillsyn.

1986 APLs nya anläggningar invigs
Anläggningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö invigs detta år.

1999 APLs anläggning i Umeå förnyas
Anläggningen i Umeå som funnits sedan 1981 ersätts 1999 med en ny anläggning.

2008 Dotterbolag till Apoteket AB
Apoteket Produktion & Laboratorier AB blir ett dotterbolag till Apoteket AB den 1 juli 2008.

2009 Medlem i SwedenBIO
APL blir medlem i SwedenBIO, en intresseförening som samlar alla tongivande organisationer inom Life Science.

2010 Ny grafisk profil
APL lanserar ny grafisk profil och logotyp den 19 mars 2010.

2010 Fristående företag och nytt namn
APL lämnar koncernen Apoteket AB och blir fristående företag den 1 juli 2010. I samband med det justeras det juridiska namnet till Apotek Produktion & Laboratorier AB.

2011 Tillstånd extemporeapotek
APL får tillstånd att fortsätta extemporeverksamheten i egenskap av extemporeapotek i april 2011.

2016 30-årsjubileum
Vi firar 30 år med samtidig jubileumsfest på alla anläggningar den 23 september 2016.

2017 Lansering av ny hemsida
Vi lanserar den nya hemsida apl.se i november 2017.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer