Bolagsstyrning

Till grund för APLs bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler. Bolagsstyrningen följer också statens ägarpolitik jämte övriga direktiv och riktlinjer som staten meddelar.

Bolagsordning

Ägaranvisningar

Bolagsstämma

Kallelse till APL årsstämma 2020-04-28öppnas i nytt fönster

OBS! 2020 års årsstämma blir digital. APL har ett mycket viktigt samhällsuppdrag där varje oplanerat avbrott i vår produktion utgör en risk för våra kunder. Våra individanpassade läkemedel gör stor skillnad för patienter med särskilda behov. Vi följer coronapandemin och spridningen av sjukdomen covid-19 mycket noga och har vidtagit ett flertal åtgärder för att kunna säkerställa tillverkning och leverans av extemporeläkemedel och lagerberedningar och medicinskt viktiga kontraktsprodukter till den svenska sjukvården. Med anledning av detta har det beslutats att årsstämman ska hållas digitalt via Skype. Detta för att i störta möjliga mån säkra APLs produktion. Länkar till årsstämman kommer att skickas ut till alla som har rätt att delta och närvara vid årsstämman samt till de från allmänheten som anmält sin närvaro senast en vecka före stämman.

 

Kallelse till APL årsstämma 2019-04-24öppnas i nytt fönster

Protokoll APL årsstämma 2018-04-26öppnas i nytt fönster

Kallelse till APL årsstämma 2018-04-26öppnas i nytt fönster

Protokoll APL årsstämma 2017-04-27öppnas i nytt fönster

Kallelse till APL årsstämma 2017-04-27öppnas i nytt fönster

Protokoll APL årsstämma 2016-04-21öppnas i nytt fönster

Kallelse till APL årsstämma 2016-04-21öppnas i nytt fönster

Kallelse APL årsstämma 2015-04-23öppnas i nytt fönster

Protokoll APL extra bolagsstämma 2014-09-04öppnas i nytt fönster

Kallelse APL extra bolagsstämma 2014-09-04öppnas i nytt fönster

Protokoll APL årsstämma 2014-04-24öppnas i nytt fönster

Kallelse APL årsstämma 2014-04-24öppnas i nytt fönster

Protokoll APL årsstämma 2013-04-24öppnas i nytt fönster

Kallelse APL årsstämma 2013-04-24öppnas i nytt fönster


Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer