Förskriva extemporeläkemedel


Ansvar

Det är förskrivarens ansvarar att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är korrekt. Det är viktigt att ange användningssätt eller indikation på receptet eftersom uppgifterna har betydelse för hur produkten ska tillverkas och ligger till grund för bedömning av hållbarhet och användningstid.

Hur förskriver jag extemporeläkemedel?

Det finns tre olika produkttypsgrupper av läkemedel. Syftet med de olika produkttypsgrupperna är dels att kunna särskilja vad som är ett icke godkänt läkemedel från övriga godkända läkemedel, men också att det ska vara enklare att följa förskrivningshierarkin där godkända läkemedel ska förskrivas i första hand. Extempore och lagerberedningar tillhör produkttypsgruppen Icke godkända läkemedel.

Produkttypsgrupper

Godkända läkemedel
Registrerade läkemedel
Icke godkända läkemedel

Välkommen till kundservice

Frågor om beställningar, sortimentsfrågor och produktinformation kontakta APL Kundservice

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Produkttyper

I var och en av produkttypsgrupperna för läkemedel finns en eller flera olika produkttyper.

APL
Produkttypen APL omfattar rikslicenser och lagerberedningar, det vill säga extemporetillverkning i stor skala.
Produktinformation om APLs rikslicenser finns tillgänglig via Sil-tjänsten i förskrivarmodulerna. Produktinformation om övriga lagerberedningar finns tillgängliga i APLs informationsdatabas AIDA.


BER
Enskilda extemporeläkemedel som saknas i varuregistret ska förskrivas genom ”Extempore e-förskrivning” som har NPLid/SBId SB050901000001.
Information om extemporeläkemedlet såsom komposition, förpackningsstorlek, antal förpackningar, dosering och användningssätt/indikation anges i doseringsfältet.

Läkemedelsförmånen

Extemporeläkemedel omfattas av läkemedelsförmånen på samma sätt som godkända läkemedel. Även lagerberedningar som förskrivs inom öppenvården omfattas av läkemedelsförmånen.

Källa: Ineras integrationshandledning produkttypsgrupper


Förklaring

MEP

Läkemedel

RAP

Radiofarmaka

ALL

Allergen

VBL

Växtbaserade läkemedel

NLM

Naturläkemedel

VUM

Vissa utvärtes läkemedel

TVB

Traditionellt växtbaserade läkemedel

LIC

Licensläkemedel

APL

Extempore (rikslicenser och lagerberedningar)

BER

Extempore (enskilda extemporeberedningar, ej rikslicenser och lagerberedningar)


Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer