När ett liv står på spel har varje minut betydelse

En tvåårig flicka ligger inne på ett barnsjukhus för behandling av cancersjukdom. När så små barn behöver cytostatika, måste varje dos individanpassas efter kroppsvikt och allmänt hälsotillstånd. I många fall är behovet akut, och APL levererar dessa skräddarsydda beredningar på maximalt fyra timmar och ibland så snabbt som två. Följ med under en intensiv och noggrant kontrollerad process i vår sterila tillverkning.

10.30
Flickans läkare lägger en beställning på individanpassad cytostatika. Ivana på beredningsenheten tar emot den och frågar läkaren om beredningen kan skickas med något av de fasta buden, men läkaren ber om ett akutbud eftersom det är bråttom.

10.45
Ivana förbereder kollegorna inne i den sterila tillverkningen på att en akutbeställning är på gång.

10.48
Ivana kontrollerar först att allt som behövs för tillverkningen finns med på beställningen, till exempel dos, koncentration (det är flickans kroppsyta som avgör den), underskrift samt att ordinationen verkar rimlig i sin helhet. Etiketter tas fram, och samtidigt kontrollerar Ivana personuppgifter, datum och hållbarhet med mera. Sedan registrerar hon beställningen i systemet, skriver ut och signerar satsprotokollet för att visa att beställningen är klar för beredning och slutkontroll.

extemporetillverkning

 

11.05
Ivana lägger satsprotokollet i genomräckningsskåpet och går mot beredningsrummet. Hon
tar på en mössa och passerar första slussen där hon tar på sig handskar och byter till en annan rock. I nästa sluss når hon beredningsrummet och här placerar hon protokollet på nytt i genomräckningsskåpet, in till det sterila rummet där beställningen nu ska beredas.

11.15
I det sterila rummet tar Agneta emot ordern från Ivana. Hon plockar ihop varorna på listan och kontrollerar bland annat namn, artikelnummer, batchnummer, styrka och kvadratmeter (längd- och viktmått).

11.20
Agneta spritar varorna innan hon ställer in dem i säkerhetsbänken. Hon tar in de sprutor hon behöver och följer punkterna i satsprotokollet. Hon kontrollerar i det starka ljuset att inga partiklar kommit med i påsen. Till sist sätter hon på etiketten.

11.22
Agneta lägger allt i en ziplockpåse märkt med ”cytostatika”, fyller i satsprotokollet
och ställer allt på en speciell bänk för slutkontroll.

11.30
Anna-Carin sitter redan vid bänken och kontrollerar andra produkter och satsprotokoll. När
hon kommer till påsen med flickans cytostatika kontrollerar hon återigen alla uppgifter i beställningen: namn, vikt, hållbarhet, aggregat, och så vidare. Sedan lägger hon påsen i den transportlåda som ska till flickans avdelning på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon dubbelkollar och signerar allt. Hon öppnar sen slussdörren och lägger produkten i en grön transportlåda och ringer korridoren och berättar att det finns en akutorder för leverans, och då kommer Anna och hämtar den.

11.35
Anna bockar av och registrerar beställningen i systemet, lägger påsen i en låda och ringer till transportfirman och beställer en akuttransport till avdelningen på sjukhuset. Sedan väntar hon in budet.

11.50
Budet kommer och hämtar beredningen och kör mot sjukhuset.

12.45
Bara drygt två timmar efter beställningen gjordes tas beredningen emot på avdelningen där flickan vårdas, och hon kan få sin cytostatikabehandling.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer