Kalibrering av termometrar

Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Vi erbjuder kalibrering av traditionella min/max-termometrar och dataloggande termometrar (temploggar).

kalibrering av brukstermometrar

I tjänsten ingår:

 • batteribyte
 • kalibrering
 • kalibreringsbevis
 • försäljning av nya kalibrerade termometrar

Statistik- och larmfunktioner kontrolleras inte. Termometrarna levereras med kalibreringsbevis normalt inom en vecka exklusive transporttiden (långsammare under semesterperioder).

Garanti och ansvar vid köp av ny termometer

Våra leverantörer ansvarar för att termometrarna fungerar enligt specifikation. Om en nyligen inköpt termometer inte fungerar som den ska kan den dock reklameras till APL. Ta kontakt med Ulf Skough för termometerfrågor inför eventuell reklamation.

APL och termometerleverantörerna ansvarar inte för sekundära skador som en icke fungerande termometer kan orsaka till exempel kassationskostnad på grund av icke fungerande temperaturkontroll.

Pris

Samtliga priser anges exklusive moms.

Köp av ny kalibrerad termometer:

 • Traditionell min/max-termometer: 590 kr per termometer
 • Dataloggande termometer (templogg): 1150 kr per termometer

Omkalibrering av APL-godkänd termometer:

 • Traditionell min/max-termometer: 440 kr per termometer
 • Dataloggande termometer (templogg): 470 kr per termometer

Tillbehör:

 • Vägghållare för templogg: 150 kr st
 • Dataöverföringsdosa för templogg: 1150 kr st

Administration och frakt:

 • Tillägg per kalibreringstillfälle och kund: 250 kr per uppdrag

Rätt temperatur vid läkemedelsförvaring

Termometrar som används i det dagliga arbetet med temperaturkontroll vid läkemedelsförvaring ska kalibreras årligen enligt GMP. Kalibreringen utförs genom en jämförelse mellan termometern och en referenstermometer med spårbar hög noggrannhet.

Temperaturgränser för förvaring av läkemedel och råvaror:

 • Rumstemperatur +15°C till +30°C (vissa läkemedel ska förvaras vid högst 25°C)
 • Sval +8°C till +15°C (endast för vissa råvaror)
 • Kyl +2°C till +8°C
 • Frys högst -15°C

Temperaturer ska kontrolleras på relevanta platser i alla utrymmen där läkemedel förvaras (LVFS 2009:9). För att säkerställa kontrollen i en kyl rekommenderar vi att två oberoende monitorerande termometrar används och att den ena placeras på den kallaste godkända hyllplatsen för läkemedelsförvaring.

Traditionell min/max-termometer

De brukstermometrar som normalt används är traditionella min/max-termometrar med en intern (indoor) givare och en extern (outdoor) givare. Den externa givaren används vanligtvis för temperaturmätning i rum, kyl och frys. Den kalibreras vid sitt användningsområdes temperaturgränser. Den interna givaren får bara användas för mätning av rumstemperatur och kalibreras därför vid en temperatur i området 20- 25°C. Vid användning i kyl och frys ska den externa givaren placeras i en liten behållare till exempel ett provtagningsrör med 10 ml glycerol eller något annat temperaturdämpande medel. Läs mer om Glycerol APLöppnas i nytt fönster.

Dataloggande termometer

En termometer som loggar/lagrar temperatur har många fördelar. Temperaturförlopp kan registreras i detalj, och effekten av perioder när temperaturen har varit utanför tillåtet intervall kan bedömas i efterhand.

Temploggen fungerar utmärkt i samtliga ovan nämnda förvaringsutrymmen, men eftersom den är sladdlös, och därför placeras på mätplatsen, kan den vara mindre lämpad för daglig fryskontroll. Den högkvalitativa templogg som vi erbjuder har ett utbytbart batteri och kan användas som en mycket noggrann traditionell min/max-termometer, helt utan hjälpmedel. På displayen kan en mängd data från de senaste 30 dygnen avläsas. Läs mer i Apoteksanpassad bruksanvisningöppnas i nytt fönster.

Med hjälp av den dataöverföringsdosa som vi erbjuder, tillsammans med en dator och ett nedladdat gratisprogram, får användaren tillgång till temploggens samtliga fördelar. Läs mer i Tips till dataöverföringsdosanöppnas i nytt fönster.

En templogg kalibreras vid sitt användningsområdes temperaturgränser. Dessutom kontrolleras att visningen på displayen överensstämmer med lagrat värde i loggen.

Termometerns kvalitet

Termometern får ha en felvisning för den externa givaren, inklusive temploggens sladdlösa externa sensor, på högst ±1,0°C med mätosäkerheten:

 • ±0,2°C i kyl, sval och rumstemperatur
 • ±0,4°C i frys

Felvisningen för den interna givaren (endast för rumstemperatur) får vara högst ±2,0°C med mätosäkerheten ±1,0°C.

Beställning

Använd beställningsblanketten här nedanför. Blanketten används både för kalibrering av termometrar och för beställning av nya termometrar.

När du skickar termometrar använd Tamro tur nr 123-052 eller med Postens företagspaket till: APL, MIK, Prismavägen 2, 141 75 Kungens Kurva.

Emballera termometrarna ordentligt, gärna med bubbelplast. Om den har en extern givare börja med att rulla sladden runt termometern utan att använda tejp.

Kontakta oss vid frågor:

Kontaktperson: Ulf Skough

E-post: ulf.skough@apl.se

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer