Extemporeläkemedel - en samhällsservice

I över 30 år har APL tillsammans med vården utvecklat och tillverkat extemporeläkemedel för individanpassad behandling.

När godkänt läkemedel saknas

Extemporeläkemedel är läkemedel som inte finns kommersiellt tillgängliga men som det finns ett medicinsk behov av när 

  • godkänt läkemedel eller licenspreparat med den önskade substansen saknas
  • rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas
  • önskat läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning
  • godkänt läkemedel eller licenspreparat innehåller ett ämne som patienten är överkänslig mot

Extemporeläkemedel är är ett komplement till registrerade läkemedel. De kan inte ersätta  ett godkänt läkemedel eller ett läkemedel som finns tillgängligt på licens. 

Individanpassad behandling

Med extemporeläkemedel finns möjligheten att individanpassa ett läkemedel och tillverka det för en enskild patient. Extemporeläkemedel förskrivs på samma sätt som andra läkemedel och ingår i läkemedelsförmånen. 

Specialtillverkat med hög kvalitet

Extemporeläkemedel är ett icke standardiserat läkemedel som tillverkas av ett apotek för en viss patient, ett visst djur eller viss djurbesättning.  Dessa läkemedel tillverkas enligt GMP (god tillverkningssed).

Utveckling tillsammans med vården

Sortimentet är utvecklat utifrån de behov som vårdpersonal har framfört till oss. Det nära samarbete mellan användare, utvecklare och tillverkare har gjort att vi har byggt upp en omfattande sakkunskap om de krav som vården ställer.

Används inom många terapiområden

Extemporeläkemedel används inom flera stora terapiområden. Några exempel är smärta, hud, tandvård, barnmedicin, hjärta/kärl och veterinärmedicin.

Om du vill veta mer

Är du patient bör du i första hand vända dig till din läkare. Är du personal inom vård eller apotek kan du läsa mer här.

Läs mer under Om extempore

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer