Extemporeläkemedel - en samhällsservice

I över 30 år har APL tillsammans med vården utvecklat och tillverkat extemporeläkemedel för individanpassad behandling.

När godkänt läkemedel saknas

Extemporeläkemedel är läkemedel som inte finns kommersiellt tillgängliga men som det finns ett medicinsk behov av när 

  • godkänt läkemedel eller licenspreparat med den önskade substansen saknas
  • rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas
  • önskat läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning
  • godkänt läkemedel eller licenspreparat innehåller ett ämne som patienten är överkänslig mot

Extemporeläkemedel är är ett komplement till registrerade läkemedel. De kan inte ersätta  ett godkänt läkemedel eller ett läkemedel som finns tillgängligt på licens. 

Individanpassad behandling

Med extemporeläkemedel finns möjligheten att individanpassa ett läkemedel och tillverka det för en enskild patient. Extemporeläkemedel förskrivs på samma sätt som andra läkemedel och ingår i läkemedelsförmånen. 

Specialtillverkat med hög kvalitet

Extemporeläkemedel är ett icke standardiserat läkemedel som tillverkas av ett apotek för en viss patient, ett visst djur eller viss djurbesättning.  Dessa läkemedel tillverkas enligt GMP (god tillverkningssed).

Utveckling tillsammans med vården

Sortimentet är utvecklat utifrån de behov som vårdpersonal har framfört till oss. Det nära samarbete mellan användare, utvecklare och tillverkare har gjort att vi har byggt upp en omfattande sakkunskap om de krav som vården ställer.

Används inom många terapiområden

Extemporeläkemedel används inom flera stora terapiområden. Några exempel är smärta, hud, tandvård, barnmedicin, hjärta/kärl och veterinärmedicin.

Om du vill veta mer

Är du patient bör du i första hand vända dig till din läkare. Är du personal inom vård eller apotek kan du läsa mer här.

Läs mer under Om extempore

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer