Varumeddelanden

Här meddelar vi sortimentsförändringar gällande våra lagerberedningar, medicinteknik och handelsvaror. Dessa varumeddelanden är ett komplement till sortimentslistorna som vi skickar ut från APL.

Ändringar produkter

2024-03-12 Natriumvätekarbonat APL 2 % dentallösning 10x20 ml
Natriumvätekarbonat APL 2 % dentallösning 10x20 ml vnr 334573 har fått en uppdaterad etikett. Volymmarkeringar 40 ml och 20 ml på etiketten har tagits bort. Tilläggsetiketten till Dakins lösning som tidigare har medföljt vid beställning av Natriumvätekarbonat APL 2 % dentallösning 10x20 ml vnr 334573 utgår.

2024-01-19 Triamcinolon APL 0,1 % munhålepasta
Triamcinolon APL 0,1 % munhålepasta vnr 331595 finns nu tillgänglig. Den har varit restad sedan slutet av 2022.

2023-12-05 Klonidin APL 20 mikrog/ml oral lösning 100 ml
Klonidin APL 20 mikrog/ml oral lösning 100 ml vnr 332718 ändrar förvaring från rumstemperatur till kylförvaring i mitten av december 2023.

2022-10-19 Rectal Lead ersätter Rektalspets Luer
Medicintekniska produkten Rectal Lead vnr 8040004002 (Tamro vnr 845039) ersätter Rektalspets Luer vnr 330720 som utgått ur APLs sortiment. Produkterna är identiska.

Nya lagerberedningar

2024-05-30 Ammoniumklorid APL 500 mg enterokapsel, hård
Den nya lagerberedningen Ammoniumklorid APL 500 mg enterokapsel, hård vnr 348961 (färdigdragerad enterokapsel med titandioxid) kommer finnas tillgänglig 2024-06-24. Den ersätter extemporeläkemedlet Ammoniumklorid APL 500 mg enterokapsel, hård artikelnummer 311A500.

2024-04-25 Salicylsyra i Mastix salva APL 5 % salva 50 g
Den nya lagerberedningen Salicylsyra i Mastix salva APL 5 % salva 50 g vnr 332833 kommer finnas tillgänglig v.19. Den ersätter Salicylsyra i Mastix salva APL 5 % salva 85 g vnr 346239 som utgår v.33.

2023-12-18 Papaverin APL 40 mg kapsel, hård
Den nya lagerberedningen Papaverin APL 40 mg kapsel, hård vnr 332783 finns nu tillgänglig. Observera att den nya lagerberedningen innehåller laktos. För laktosintoleranta tillhandahålls extemporealternativ.

2023-08-24 Heparin APL 5 IE/ml injektionsvätska, lösning 5 ml
Den nya lagerberedningen Heparin APL 5 IE/ml injektionsvätska, lösning 5 ml vnr 349167 kommer finnas tillgänglig i mitten av september. Den ersätter Heparin APL 5 IE/ml injektionsvätska, lösning 10 ml vnr 347948 som utgår.

2023-08-24 Heparin APL 10 IE/ml injektionsvätska, lösning 5 ml
Den nya lagerberedningen Heparin APL 10 IE/ml injektionsvätska, lösning 5 ml vnr 332825 kommer finnas tillgänglig i mitten av september. Den ersätter Heparin APL 10 IE/ml injektionsvätska, lösning 10 ml vnr 342501 som utgår.

2023-05-15 Väteperoxid APL 3 % Dentallösning 4x10 ml
Väteperoxid APL 3 % Dentallösning 50 ml vnr 349621 ersätts av nya lagerberedningen Väteperoxid APL 3 % Dentallösning 4x10 ml vnr 332809. Väteperoxid APL 3 % Dentallösning 4x10 ml vnr 332809 kommer att finnas tillgänglig 2023-05-17.

2023-05-15 Magnesiumsulfat APL 123 mg/ml infusionsvätska, lösning Infusionsflaska, 50 ml
Den nya lagerberedningen Magnesiumsulfat APL 123 mg/ml infusionsvätska, lösning Infusionsflaska, 50 ml vnr 349142 kommer att finnas tillgänglig 2023-06-01 och ersätter extemporeläkemedel Magnesiumsulfat APL 123 mg/ml infusionsvätska, lösning artikelnummer 815A505.

2023-05-15 Magnesiumsulfat APL 123 mg/ml injektionsvätska, lösning Injektionsflaska, 35 ml
Den nya lagerberedningen Magnesiumsulfat APL 123 mg/ml injektionsvätska, lösning Injektionsflaska, 35 ml vnr 332817 kommer att finnas tillgänglig 2023-06-01 och ersätter extemporeläkemedel Magnesiumsulfat APL 123 mg/ml injektionsvätska, lösning artikelnummer 810U311.

2023-02-02 Lidokain-adrenalin-tetrakain APL 4 % + 0,05 % + 0,5 % gel
Den nya lagerberedningen vnr 332775 Lidokain-adrenalin-tetrakain APL 4 % + 0,05 % + 0,5 % gel finns tillgänglig för beställning från och med 2023-02-01. Den ersätter 834A001 Lidokainhydroklorid-adrenalintartrat-tetrakainhydroklorid 4% + 0,05% + 0,5% gel.
OBS! Under en övergångsperiod kommer den nya lagerberedningen vnr 332775 vara märkt Lidokain-adrenalintartrat-tetrakain APL 4 % + 0,05 % + 0,5 % gel.

Utgår ur sortimentet

2024-03-28 Glukos APL 500 mg/ml injektionsvätska, lösning
Glukos APL 500 mg/ml injektionsvätska, lösning vnr 325092 utgår ur APLs sortiment och avregistreras 2024-07-01. Tillhandahålls därefter som individuell extempore.

2023-08-10 Metylcellulosa APL 2 % ögondroppar, lösning
Metylcellulosa APL 2 % ögondroppar, lösning vnr 334185 utgår ur APLs sortiment och avregistreras 2023-09-01.

2023-08-10 Silverklorid APL spolvätska
Silverklorid APL spolvätska vnr 327585 utgår ur APLs sortiment och avregistreras 2023-09-01.

2023-07-06 Levotyroxin
Samtliga extemporetillverkade kapslar med levotyroxin från APL kommer att utgå 2023-09-01 på grund av tillverkningstekniska skäl. Vi hänvisar till andra läkemedel som finns tillgängliga på marknaden t.ex. Tirosintsol Oral lösning i endosbehållare. Tirosintsol förekommer i flera olika styrkor och har endast glycerol som hjälpämne.

2023-05-30 Glaubersalt APL Pulver till oral lösning
Glaubersalt APL Pulver till oral lösning vnr 332031 utgår ur APLs sortiment 2023-06-30.

2023-05-15 Väteperoxid APL 3 % Dentallösning 50 ml
Väteperoxid APL 3 % Dentallösning 50 ml vnr 349621 har utgått, ersätts av Väteperoxid APL 3 % Dentallösning 4x10 ml vnr 332809.

2022-10-19 Rektalspets Luer
Rektalspets Luer vnr 330720 har utgått, ersätts av Rectal Lead vnr 8040004002. Produkterna är identiska.

2022-09-13 Sterilt vatten APL
Sterilt vatten APL vnr 360073 har utgått ur APLs sortiment 2022-08-31. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2022-06-16 Citrat-mannitol-fosfat APL 
Handelsvara Citrat-mannitol-fosfat APL vnr 358945 utgår ur APL sortiment 2022-08-31. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2022-05-12 Kalciumklorid APL 120 mikromol/ml infusionsvätska, lösning
Kalciumklorid APL 120 mikromol/ml infusionsvätska, lösning, vnr 332270 utgår ur APLs sortiment och avregistreras 2022-06-01. Tillhandahålls därefter som individuell extempore.

2022-05-03 Koffeinnatriumbensoat APL 250 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
Koffeinnatriumbensoat APL 250 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning vnr 338491 utgår ur APLs sortiment och avregistreras 2022-09-30. APL kommer att tillhandahålla denna som individuell extempore.

2022-03-14 Karbamid i Decubal® kräm APL 5 % kräm, 460 g burk
Karbamid i Decubal® kräm APL 5 % kräm, 460 g burk, vnr 331538 utgår ur APLs sortiment och avregistreras 2022-03-31. Alternativ produkt är Karbamid i Decubal® kräm APL 5% kräm, 95 g tub vnr 332221.

2022-03-14 Propylenglykol i Decubal kräm APL 20 % kräm, 460 g burk
Propylenglykol APL i Decubal kräm 20 % kräm, 460 g burk vnr. 331561 utgår ur APLs sortiment och avregistreras 2022-03-31. Alternativ produkt är Propylenglykol i Decubal® kräm APL 20 % kräm, 90 g tub vnr 332239.

2021-11-15 Läkemedelsbox för akutväska APL
Läkemedelsbox för akutväska APL vnr 332189 utgår ur APLs sortiment 2021-12-01. Produkten har varit restnoterad under längre tid.

2021-08-31 Melatonin APL 1 mg/ml Oral lösning
Melatonin APL 1 mg/ml Oral lösning vnr 332585, har utgått ur APLs sortiment. Produktens Rikslicens återkallas 2021-09-13 pga att ett likvärdigt godkänt läkemedel introducerats på marknaden. APL kommer tillhandahålla denna som individuell extempore till patienter som inte tål exempelvis hjälpämnen i de godkända läkemedlen.

2021-08-31 Efedrin APL 1 mg/ml Oral lösning
Efedrin APL 1 mg/ml Oral lösning vnr 330175, har utgått ur APLs sortiment och avregistreras 2021-09-30. APL kommer tillhandahålla denna som individuell extempore till patienter som har behov av produkten.

2021-06-21 Metylskopolamin APL 2,5 mg kapsel, hård
Metylskopolamin APL 2,5 mg kapsel, hård vnr 330480, utgår ur APLs sortiment efter slutförsäljning hos Tamro. Avregistreringsdatum blir 2022-10-31. APL kommer tillhandahålla denna som individuell extempore till patienter som har behov av produkten.

2021-03-15 Alun APL dospåse 
Handelsvara Alun APL dospåse vnr 332759 utgår ur APL:s sortiment. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2020-12-18 Ichtammol i Zinkliniment APL 1 % kräm
Ichtammol i Zinkliniment APL 1 % kräm, varunummer 340158, utgår ur APLs sortiment efter slutförsäljning hos Tamro. Avregistreringsdatum blir 2021-05-06. APL kommer tillhandahålla denna som individuell extempore till patienter som har behov av produkten.

2020-11-19 Selen 0,2 mikrog/ml koncentrat till infusionsvätska
Selen 0,2 mikrog/ml koncentrat till infusionsvätska vnr 329201 utgår ur APLs sortiment 2020-12-01. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2020-11-19 Selen APL 0,5 mg kapsel, hård
Selen APL 0,5 mg kapsel, hård vnr 322651 utgår ur APLs sortiment 2020-12-01. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2020-11-18 Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml injektionsvätska, lösning
Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml injektionsvätska, lösning 50 ml vnr. 331165 utgår ur APLs sortiment 2021-02-28. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2020-10-21 Laktos APL pulver till oral lösning 50 g dospåse
Laktos APL pulver till oral lösning 50 g dospåse vnr 356717 utgår ur APL:s sortiment 2020-11-02. Tillhandahålls därefter som individuell extempore.

2020-09-24 Morfin Special APL 1 mg/ml, infusionsvätska, lösning
Morfin Special APL 1 mg/ml, infusionsvätska, lösning vnr 328492 utgår ur APLs sortiment 2020-10-31. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore då det finns ett liknande godkänt läkemedel tillgängligt på marknaden.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer