Varumeddelanden

Här meddelar vi sortimentsförändringar gällande våra lagerberedningar, kosmetika, medicinteknik och handelsvaror. Dessa varumeddelanden är ett komplement till sortimentslistorna som vi skickar ut från APL.

Ändringar produkter

2021-06-30 Akutask Hjärt-lungräddning APL 
Läkemedlet Atropin har tagits bort ur Akutask Hjärt-lungräddning APL vnr 332130. Läkemedlet Atropin rekommenderas inte längre vid hjärtstoppsbehandling.
Expertgrupp hjärt-kärlsjukdomar för Region Stockholms läkemedelskommitté bedömer att läkemedlet Atropin behöver tas bort ur Akutask Hjärt-lungräddning APL.

2021-06-24 Akutask Anafylaxi - BVC APL
Behandlingsplan har tagits bort ur Akutask Anafylaxi - BVC APL vnr 332668 enligt beslut från SFFA (Svensk Förening För Allergologi).
Informationen i behandlingsplanen finns tillgänglig på www.rikshandboken-bhv.se Länk till annan webbplats.

2021-06-24 Akutask Anafylaxi APL
Behandlingsplan har tagits bort ur Akutask Anafylaxi APL vnr 332650 enligt beslut från SFFA (Svensk Förening För Allergologi).
Informationen i behandlingsplanen finns tillgänglig på www.sffa.nu Länk till annan webbplats.

Tillhandahålls för närvarande ej

2020-10-14 Läkemedelsbox för akutväska APL
Läkemedelsbox för akutväska APL vnr 332189 är restad under tiden ingående artikeln Stesolid Novum Teva 5 mg/ml injektionsvätska 073851 är restnoterad.

Nya priser APL Lagerberedningar

2020-12-16 TLV prisbeslut gällande APL Lagerberedningar
Nedan artiklar har nytt pris från 2021-01-01:

Artiklenamn

Varunummer

Nytt AIP

Tidigare AIP

Dimetylsulfoxid APL Intravesikal lösning 500 mg/ml

344457

351,50

176,30

Karbamid i Decubal® kräm APL 5 %

332221

402,00

53,20

Karbamid i Decubal® kräm APL 5 %

331538

529,00

207,00

Karbamid i Essex kräm APL 10 %

336727

383,00

74,18

Karbamid i Essex kräm APL 10 %

343244

453,50

227,03

Karbamid i Essex kräm APL 2 %

343418

382,00

74,38

Karbamid i Essex kräm APL 2 %

340190

453,00

215,50

Karbamid i Essex kräm APL 5 %

332254

453,50

215,50

Karbamid i Essex lotion APL Kutan emulsion 10 %

358838

421,50

227,03

Karbamid i Essex lotion APL Kutan emulsion 2 %

349787

417,00

227,03

Karbamid i Essex lotion APL Kutan emulsion 5 %

349795

418,00

227,03

Karbamid i Locobase® kräm APL 10 %

322230

407,50

138,74

Karbamid i Locobase® krämAPL 2 %

359133

178,50

138,85

Karbamid i Locobase® kräm APL 5 %

321752

407,50

138,85

Karbamid i Locobase® lotion APL Kutan emulsion 2 %

323907

452,50

219,35

Oralyt APL Pulver till oral lösning

343707

83,00

23,31

Propylenglykol i Decubal® kräm APL20%

331561

506,00

203,00

Propylenglykol i Decubal® kräm APL20%

332239

396,50

74,70

Propylenglykol i Essex kräm APL 20 %

347807

280,50

216,09

Propylenglykol i Essex kräm APL 20 %

348201

381,50

91,20

Salicylsyra i Decubal® kräm APL 2 %

320580

443,00

191,57

Salicylsyra i Decubal® kräm APL 2 %

343517

404,00

113,32

Salicylsyra i Decubal® kräm APL 5 %

322370

443,00

224,22

Salicylsyra i Decubal® kräm APL 5 %

348193

404,00

145,50

Salicylsyra i Essex kräm APL10 %

324921

394,50

373,48

Salicylsyra i Essex kräm APL 2 %

336693

382,50

113,32

Salicylsyra i Essex kräm APL 2 %

348938

454,50

366,96

Salicylsyra i Essex kräm APL 5 %

322388

394,50

224,22

Salicylsyra i Locobase® kräm APL 2 %

321794

407,50

191,57

Salicylsyra i Locobase® kräm APL 5 %

322396

407,50

224,16

Salicylsyra i Mastixsalva APL Salva 5 %

346239

464,50

255,46

2020-11-19 TLV prisbeslut gällande APL Lagerberedningar
Nedan artiklar har nytt pris från 2020-12-01:

Artikelnamn

Vnr

Nytt AIP

Tidigare AIP

Melatonin APL Oral lösning 1 mg/ml

332585

147,85

360

Mekobalamin APL Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml

324541

422,09

691,40

Natriumklorid i Emulgon® APL Ögonsalva 5%

321661

206,50

137,50

Karbamid i Decubal® kräm APL Kräm 10 %

322073

440,50

125,79

Karbamid i Decubal® kräm APL Kräm 2 %

321729

228

125,79

Propylenglykol i Locobase® kräm APL 20 %

321786

402

174,34

Propylenglykol i Locobase® lotion APL Kutan emulsion 20 %

324608

444

215,92

2020-10-22 TLV prisbeslut gällande APL Lagerberedningar
Nedan artiklar har nytt pris från 2020-11-01:

Artikelnamn

Vnr

Nytt AIP

Tidigare AIP

Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL Munhålelösning 0,02 % 4x100 ml

325134

654,00

186,02

Zinkliniment APL Kräm

348086

387,00

68,67

Salicylsyreolja APL Kutan lösning 5 %

339119

324,50

141,07

Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL Munsköljvätska 5 mg/ml Spraybehållare,100ml

331488

310,50

114,50

Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL Munsköljvätska 5 mg/ml Flaska, 300 ml

326850

311,50

119,50

2020-09-03 TLV prisbeslut gällande APL Lagerberedningar
Nedan artiklar har nytt pris från 2020-10-01:

Artikelnamn

Vnr

Nytt AIP

Tidigare AIP

Fenobarbital APL Oral lösning 5 mg/ml

345181

316,00

147,00

Zink APL Kapsel, hård 20 mg

330514

586,00

221,18

Alsolsprit APL Örondroppar, lösning 1% + 10%

349316

214,00

76,65

Pilokarpin APL Ögondroppar, lösning 4 %

334243

379,00

102,13

Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL Munhålelösning 0,02 % 100 ml

337550

220,00

48,00

Hydrokortison-svavel i Essex kräm APL Kräm 1% + 5%

345124

407,00

178,19

Svavel i Essex kräm APL Kräm 5 %

340968

383,00

121,54

Zinksalva APL Salva 10 %

340117

385,00

120,00

Paraffinemulsion APL Oral emulsion

332106

179,00

77,00

2020-07-02 TLV prisbeslut gällande APL Lagerberedningar
Nedan artiklar har nytt pris från 2020-08-01:

Artikelnamn

Vnr

Nytt AIP

Tidigare AIP

Prednisolon APL Suppositorium 10 mg

349092

516,00

295,70

Prednisolon APL Suppositorium 20 mg

338608

377,00

295,70

Prednisolon APL Kapsel, hård 1 mg

337477

588,50

197,29

Oculentum simplex APL Ögonsalva

336164

41,00

24,26

Ättiksyra APL Kutan lösning 5 mg/ml

342527

213,50

78,75

Glycerylnitrat i Essex kräm APL Kräm 2 %

323287

524,00

205,00

Glycerylnitrat i Essex kräm APL Kräm 1 %

340976

454,00

205,00

Propylenglykol APL Kutan lösning 50 %

346759

319,00

88,00

Prasteron APL Kapsel, hård 25 mg

330837

1008,00

773,80

Kaliumpermanganat APL Kutan lösn 0,05%

349266

309,00

146,00

Kaliumpermanganat APL Kutan lösn 0,1%

349274

233,00

146,00

Kaliumpermanganat APL Kutan lösn 0,1 %

340240

180,00

52,00

Kaliumpermanganat APL Badtillsats 5 %

349258

266,00

146,00

Kaliumpermanganat APL Badtillsats 3 %

349241

251,00

146,00

Kaliumpermanganat APL Badtillsats 3 %

355958

135,50

52,00


Utgår ur sortimentet

2021-06-21 Metylskopolamin APL 2,5 mg kapsel, hård
Metylskopolamin APL 2,5 mg kapsel, hård vnr. 330480, utgår ur APLs sortiment efter slutförsäljning hos Tamro. Avregistreringsdatum blir 2022-10-31. APL kommer tillhandahålla denna som individuell extempore till patienter som har behov av produkten.

2021-03-15 Alun APL dospåse 
Handelsvara Alun APL dospåse vnr 332759 utgår ur APL:s sortiment. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2020-12-18 Ichtammol i Zinkliniment APL 1 % kräm
Ichtammol i Zinkliniment APL 1 % kräm, varunummer 340158, utgår ur APLs sortiment efter slutförsäljning hos Tamro. Avregistreringsdatum blir 2021-05-06. APL kommer tillhandahålla denna som individuell extempore till patienter som har behov av produkten.

2020-11-19 Selen 0,2 mikrog/ml koncentrat till infusionsvätska
Selen 0,2 mikrog/ml koncentrat till infusionsvätska vnr 329201 utgår ur APLs sortiment 2020-12-01. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2020-11-19 Selen APL 0,5 mg kapsel, hård
Selen APL 0,5 mg kapsel, hård vnr 322651 utgår ur APLs sortiment 2020-12-01. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2020-11-18 Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml injektionsvätska, lösning
Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml injektionsvätska, lösning 50 ml vnr. 331165 utgår ur APLs sortiment 2021-02-28. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2020-10-21 Laktos APL pulver till oral lösning 50 g dospåse
Laktos APL pulver till oral lösning 50 g dospåse vnr 356717 utgår ur APL:s sortiment 2020-11-02. Tillhandahålls därefter som individuell extempore.

2020-09-24 Morfin Special APL 1 mg/ml, infusionsvätska, lösning
Morfin Special APL 1 mg/ml, infusionsvätska, lösning vnr 328492 utgår ur APLs sortiment 2020-10-31. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore då det finns ett liknande godkänt läkemedel tillgängligt på marknaden.

2020-09-22 Endosförpackningar endast för slutenvård
Nedan artiklar har utgått ur APL:s sortiment och kommer att avregistreras:

325357 BACTRIM® 400 mg/80 mg 50 x 1 st TABLETT

325365 BACTRIM® FORTE 800 mg/160 mg 50 x 1 st TABLETT

324087 DIGOXIN BIOPHAUSIA 0,13 mg 50 x 1 st TABLETT

324095 DIGOXIN BIOPHAUSIA 0,25 mg 50 x 1 st TABLETT

324137 ELDEPRYL 10 mg 50 x 1 st TABLETT

324160 EMGESAN® 250 mg 50 x 1 st TABLETT

325431 ESIDREX® 25 mg 50 x 1 st TABLETT

320663 FENANTOIN RECIP 100 mg 50 x 1 st TABLETT

324467 FENEMAL RECIP 50 mg 50 x 1 st TABLETT

320671 FLAGYL® 400 mg 50 x 1 st TABLETT

320796 HEMINEVRIN® 300 mg 50 x 1 st KAPSEL, MJUK

325472 HERMOLEPSIN RETARD 100 mg 50 x 1 st DEPOTTABLETT

324228 HERMOLEPSIN RETARD 200 mg 50 x 1 st DEPOTTABLETT

324251 IKTORIVIL® 0,5 mg 50 x 1 st TABLETT

324269 IKTORIVIL® 2 mg 50 x 1 st TABLETT

320945 MADOPARK® DEPOT 100 mg/25 mg 50 x 1 st DEPOTKAPSEL, HÅRD

327460 METFORMIN ACTAVIS 500 mg 50 x 1 st FILMDRAGERAD TABLETT

329334 METFORMIN SANDOZ 500 mg 50 x 1 st FILMDRAGERAD TABLETT

320598 METRONIDAZOL ACTAVIS 500 mg 50 x 1 st FILMDRAGERAD TABLETT

321034 NOZINAN® 25 mg 50 x 1 st TABLETT

324368 PAPAVERIN RECIP 40 mg 50 x 1 st TABLETT

321067 PARAFLEX® 250 mg 50 x 1 st TABLETT

321208 SALAZOPYRIN® 500 mg 50 x 1 st TABLETT

321224 SAROTEN® 10 mg 50 x 1 st FILMDRAGERAD TABLETT

321232 SAROTEN® 25 mg 50 x 1 st FILMDRAGERAD TABLETT

321240 SELOKEN® 50 mg 50 x 1 st TABLETT

324400 TOILAX 5 mg 50 x 1 st ENTEROTABLETT

2020-08-17 Jordnötolja APL
Handelsvara Jordnötolja APL vnr 331744 utgår ur APL:s sortiment 2020-06-30. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2020-04-01 Mandelolja APL
Handelsvara Mandelolja APL vnr 331702 utgår ur APL:s sortiment 2020-04-30. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2020-04-01 Ricinolja APL
Handelsvara Ricinolja APL vnr 332197 utgår ur APL:s sortiment 2020-04-30. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2020-04-01 Oral Cleaner APL
Handelsvara Oral Cleaner APL vnr 331900 utgår ur APL:s sortiment 2020-04-30. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2020-04-01 Olivolja APL
Handelsvara Olivolja APL vnr 331728 har utgått ur APL:s sortiment. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2020-04-01 Glycerol APL
Handelsvara Glycerol APL vnr 328187 har utgått ur APL:s sortiment. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2020-04-01 Kateterslem APL
Handelsvara Kateterslem APL vnr 239400 har utgått ur APL:s sortiment. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2020-03-02 Kinin APL
Kinin APL 600 mg pulver till infusionsvätska vnr 335083 utgår ur APL:s sortiment och avregistreras 2020-06-30. Kan fås som individuell extempore.

2020-03-02 Fosfatbuffert pH 7,4 APL
Fosfatbuffert pH 7,4 APL vnr 331223 har utgått ur APL:s sortiment och avregistreras 2020-05-18.

2020-03-02 Första hjälpen - senapsgas APL
Första hjälpen - senapsgas APL, puder vnr 348748 har utgått ur APL:s sortiment och avregistreras 2020-03-06.

2020-01-27 Doseringshjälpmedel
Nedan artiklar doseringshjälpmedel, handelsvara har utgått eller kommer att utgå efter slutförsäljning hos Tamro. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

322636 Ögondroppstöd f droppflaska Har utgått
323337 Ögondroppstöd f endospipett
326207 Förslutningspropp t rektalspets
326710 Dosspruta Universal 1-5 ml
326728 Dosspruta Dropless 1-5 ml
326777 Dosspruta Baxa 1 ml
330191 Dosspruta AZ 1-5 ml
330720 Rektalspets Luer
331009 Stödfot till dosbägare Har utgått
332346 Dosbägare 5-30 ml Har utgått
332361 Doskil 2-10 ml

2019-11-22 Endosförpackningar endast för slutenvård avregistreras 2020-02-11
Vnr Artikel
320200 Atarax 10 mg Filmdragerad tablett 50 x 1 st
320218 Atarax 25 mg Filmdragerad tablett 50 x 1 st

2019-11-22 Sorbitankräm APL
Handelsvara Sorbitankräm APL vnr 323253 utgår ur APL:s sortiment 2019-11-30. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-11-12 Paraffin, flyande APL
Handelsvara Paraffin, flytande APL vnr 328195 utgår ur APL:s sortiment 2019-12-31. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-11-12 Glidslem APL
Handelsvara Glidslem APL vnr 263269 utgår ur APL:s sortiment 2019-11-30. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-09-20 Etanol APL 70%
Handelsvara Etanol APL 70% vnr 332320 utgår ur APL:s sortiment 2019-10-31. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-09-20 Etanol APL 45%
Handelsvara Etanol APL 45 % vnr 281766 utgår ur APL:s sortiment 2019-10-31. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-09-19 Vaselin, vitt APL
Handelsvara Vaselin, vitt APL vnr 332213 utgår ur APL:s sortiment 2019-09-30. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-09-11 Kaliumklorid APL 3,5 mmol/ml
Handelsvara Kaliumklorid APL 3,5 mmol/ml vnr 332072 utgår ur APL:s sortiment 2019-09-30. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-09-10 Ättiksyra APL 5 % vaginallösning
Handelsvara Ättiksyra APL 5 % vaginallösning vnr 322297 utgår ur APL:s sortiment 2019-08-31. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-08-19 Zinkoxid APL dentalpulver
Handelsvara Zinkoxid APL dentalpulver vnr 330324 utgår ur APL:s sortiment 2019-10-31. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-08-19 Eugenol APL dentallösning
Handelsvara Eugenol APL dentallösning vnr 347633 utgår ur APL:s sortiment 2019-10-31. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2019-07-02 Hydrokortison APL 1 mg kapsel hård
Hydrokortison APL 1 mg kapsel hård vnr 329284 utgår ur APL:s sortiment 2019-09-29. APL kommer tillhandahålla denna som individuell extempore till patienter som har behov av produkten av complianceskäl.

2019-07-02 Hydrokortison APL 2,5 mg kapsel hård
Hydrokortison APL 2,5 mg kapsel hård vnr 329300 utgår ur APL:s sortiment 2019-09-29. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore då det finns ett liknande godkänt läkemedel tillgängligt på marknaden.

2019-06-24 Magnesium APL 12 mg/ml oral lösning
Magnesium APL 12 mg/ml oral lösning vnr 337535 avregistreras 2019-07-01. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore. 

2019-05-29 Natriumacetat APL 2 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska
Natriumacetat APL 2 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska vnr 360016 avregistreras 2019-09-01. Kan fås som individuell extempore.

2019-05-29 6st Endosförpackningar endast för slutenvård avregistreras 2019-06-01
Vnr Artikel
320358 Cisordinol 2 mg tabletter 50 x 1 st
320366 Cisordinol 10 mg tabletter 50 x 1 st
320705 Fluanxol 0,5 mg tabletter 50 x 1 st
320820 Hiprex 1 g tabletter 50 x 1 st
321026 Nozinan 5 mg tabletter 50 x 1 st
321364 Theralen 5 mg tabletter 50 x 1 st

2019-05-17 Acetylsalicylsyra APL 250 mg suppositorier
Acetylsalicylsyra APL 250 mg suppositorier vnr 341073 avregistreras 2019-07-01. Kan fås som individuell extempore.

2019-04-11 Hydromorfon APL 20 mg/ml
Hydromorfon APL 20 mg/ml, infusionsvätska 100 ml kassett, vnr. 331058  avregistreras 2019-07-20. Kan fås som individuell extempore.

2019-03-15 Polyvinylalkohol APL
Polyvinylalkohol APL 10 % ögondroppar, lösning vnr 334474 avregistreras 2019-04-30.

2019-02-04 Fenylefrin-Lidokain APL
Fenylefrin-Lidokain APL, Injektionsvätska, lösning vnr 332460 avregistreras 2019-03-01. APL kommer inte tillhandahålla denna som extempore då det finns ett liknande godkänt läkemedel tillgängligt på marknaden.

2019-01-03 Alun 100 g burk
Alun 100 g burk vnr 331850 utgår efter slutförsäljning. Denna produkt ersätts av Alun 30 g i dospåse vnr 332759.

2018-09-24 Bupivakain-morfin APL 1 mg/ml + 30 mikrog/ml Infusionsvätska, 500 ml
Bupivakain-morfin APL 1 mg/ml + 30 mikrog/ml Infusionsvätska, 500 ml, vnr 328567, avregistreras 2018-09-30. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore. 

2018-09-24 Morfin APL 1 mg/ml injektionsvätska, 10 x 10 ml
Morfin APL 1 mg/ml injektionsvätska, 10 x 10 ml, vnr 326389, avregistreras 2018-09-30. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore. 

2018-08-31 Oxibutynin APL 0,25 mg/ml intravesikal lösning, 20 ml
Oxibutynin APL 0,25 mg/ml intravesikal lösning 20 ml, vnr 327072, avregistreras 2018-11-30. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2018-08-07 Tetrakain (färgad) APL kutan lösning 10 mg/ml, 25 ml
Tetrakain (färgad) APL kutan lösning 10 mg/ml 25 ml, vnr 359596, avregistreras 2018-08-31. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore då APL inte kan få tag på en råvaruleverantör.

2018-08-07 Lidokain-nafazolin (färgad) APL näs-/munhålelösning, 30 ml
Lidokain-nafazolin (färgad) APL näs-/munhålelösning 30 ml, vnr 331017, avregistreras 2018-08-31. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore då APL inte kan få tag på en råvaruleverantör.

2018-06-28 Metyltionin APL 10 mg/ml injektionsvätska, lösning 10x10 ml
Metyltionin APL 10 mg/ml injektionsvätska, lösning 10x10 ml, vnr 358739, avregistreras 2018-08-31. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore då APL inte kan få tag på en råvaruleverantör. 

2018-06-27 18 st Endosförpackningar endast för slutenvård avregistreras 2018-09-01
Vnr       Artikel
328500 Absenor Depot 300 mg depottabletter 50 x 1 st
328518 Absenor Depot 500 mg depottabletter 50 x 1 st
324020 Andapsin 1 g tabletter 50 x 1 st
324046 Bezalip 200 mg tabletter 50 x 1 st
324657 Cisordinol 25 mg tabletter 50 x 1 st
320515 Durbis retard 250 mg depottabletter 50 x 1 st
324491 Egazil 0,2 mg depottabletter 50 x 1 st
324129 Eldepryl® 5 mg tabletter 50 x 1 st
325506 Hermolepsin Retard 300 mg depottabletter 50 x 1 st
324285 Kinin Recip 100 mg tabletter 50 x 1 st
324301 Kinin Recip 250 mg tabletter 50 x 1 st
324947 Omeprazol Bluefish 20 mg enterotablett 50 x 1 st
321158 Pravidel 5 mg kapslar 50 x 1 st
321166 Probecid 500 mg tabletter 50 x 1 st
321257 Sensaval 25 mg tabletter 50 x 1 st
321307 Sparkal 5 mg/50 mg tabletter 50 x 1 st
321315 Sparkal mite 2,5 mg/25 mg tabletter 50 x 1 st
325712 Tambocor 100 mg tabletter 50 x 1 st

2018-06-15 Väteperoxid APL 30%
Handelsvara Väteperoxid APL 30%, vnr 330159 har utgått hos Tamro. Innevarande lager på apotek är ok att sälja slut. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2018-06-15 Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat APL 15 mg/ml + 10 mg/ml + 1 mg/ml injektionsvätska 10 ml
Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat APL 15 mg/ml + 10 mg/ml + 1 mg/ml injektionsvätska, vnr 332411, avregistreras 2018-07-04. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore

2018-06-08 Alimemazin APL 20 mg kapsel
Alimemazin APL 20 mg kapsel, vnr 330860, avregistreras 2018-07-31. Kan fås som individuell extempore.  

2018-06-01 Fenylefrin APL 10 mg/ml koncentrat till injektionsvätska 10x1 ml
Fenylefrin APL 10 mg/ml koncentrat till injektionsvätska 10x1 ml, vnr 322594, avregistreras 2018-06-27. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore

2018-06-01 Oxibutynin APL 0,5 mg/ml intravesikal lösning 10x20 ml
Oxibutynin APL 0,5 mg/ml intravesikal lösning 10x20 ml, vnr 323063, avregistreras 2018-06-28. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2018-06-01 Acetarsol APL 250 mg suppositorium
Acetarsol APL 250 mg suppositorium, vnr 320192, avregistreras 2018-06-29. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2018-05-15 Ketobemidon APL 1 mg/ml injektionsvätska
Ketobemidon APL 1 mg/ml injektionsvätska, vnr 329060 (50 ml) och vnr 328534 (10 ml) avregistreras 2018-05-31. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2018-02-16 Väteperoxid APL 3%
Handelsvara Väteperoxid APL 3% lösning, vnr 331926, har utgått. Ingen ersättningsprodukt kommer att tillhandahållas.

2018-02-08 Viskén® APL 5 mg tablett
Viskén® APL 5 mg tablett endosförpackning 50 x 1, vnr 325894 avregistreras 2018-01-31. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2018-02-08 Folacin® APL 5 mg tablett
Folacin® APL 5 mg tablett endosförpackning 50 x 1, vnr 320739 avregistreras 2018-01-31. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2018-02-08 Methergin® APL 0,125 mg tablett
Methergin® APL 0,125 mg tablett endosförpackning 50 x 1, vnr 320986 avregistreras 2018-01-31. APL kommer inte tillhandahålla denna som individuell extempore.

2018-02-08 Efedrin APL 20 mg kapsel
Efedrin APL 20 mg Kapsel, vnr 347831 avregistreras den 2018-03-01. Kan fås som individuell extempore.

2018-02-07 Opiumtinktur APL 1% oral lösning
Opiumtinktur APL 1 % oral lösning, vnr 332502 avregistreras den 2018-02-28. APL kommer inte att tillhandahålla opiumtinktur som individuell extempore eftersom det finns ett godkänt läkemedel tillgängligt på marknaden.

2018-02-07 Aminopyridin APL 5 mg kapsel
Aminopyridin APL 5 mg kapsel, vnr 332338 avregistreras den 2018-01-30. Kan fås som individuell extempore vid speciella skäl.

Nya produkter

2018-02-07 Borsyra APL 600 mg vagitorium
Borsyra APL 600 mg vagitorium 10 st, vnr 332742. Marknadsförs fr.o.m. 2018-02-19.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer