Om extempore

Beställningsförfarande

Beställning av extempore

Extemporeläkemedel beställs via e-beställningssystemet EbEx Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Detaljerade instruktioner finns i användarmanualen på EbEx inloggningssida.

Om önskad produkt inte finns bland upplagda artiklar eller om det inte går att beställa via EbEx, kan ni fylla i blanketten Beställning extempore Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och faxa eller maila beställningen till: Fax: 010-447 96 95 eller e-post: kundservice@apl.se. Alla beställningar levereras till apotek.Beställning av lagerprodukter

APLs lagerprodukter som lagerhålls hos Tamro beställs via apotekens system.

Processen för extemporeläkemedel

Här kan du följa hela processen från patientens behov 
till att apoteket expedierar läkemedlet till kund.

Ett behov uppstår

Behov av extemporeläkemedel uppstår

 • godkänt läkemedel eller licenspreparat med den önskade substansen saknas
 • rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas
 • önskat läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning
 • godkänt läkemedlet eller licenspreparat innehåller ett ämne som patienten är överkänslig mot

Förskrivning

Förskrivning

Det är förskrivaren som ansvarar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och
att doseringen är korrekt. Det är viktigt att ange användningssätt eller indikation på receptet eftersom uppgifterna har betydelse för hur produkten ska tillverkas och ligger till grund för bedömning av hållbarhet och användningstid.
Fördjupad information om våra lagerberedningar.

E-förskrivning

För beredningar som saknas i varuregistret används ”Extempore e-förskrivning” som varunamn. Komposition, förpackningsstorlek, antal förpackningar, dosering och
användningssätt/indikation anges i doseringsfältet.

Separata receptblanketter

En separat receptblankett ska användas för varje extemporeläkemedel och ordet ”Extempore” bör läggas till. Förtryckta receptblanketter får inte användas.

Omfattas av läkemedelsförmånen

Extemporeläkemedel omfattas av läkemedelsförmånen på samma sätt som godkända läkemedel.

Förskrivning av lagerberedningar sker på samma sätt som för andra läkemedel, d v s
på traditionella receptblanketter eller via e-recept. De har varunummer och finns
i befintliga varuregister.

Beställning

Recept via apotek

Som vid all läkemedelsförskrivning måste recept gå via apotek. Det expedierande apoteket lägger beställningen.

Beställning via EbEx

Extemporeläkemedel och vissa lagerberedningar beställs från oss via e-beställningssystemet EbEx (klicka på knappen "Beställ" högst upp till höger på sidan). Sök på substans eller artikelnummer. Om önskad produkt inte finns bland upplagda artiklar kan beställningsmallen i EbEx användas. Vid önskemål om specifikt leveransdatum anges detta på beställningen. För instruktioner, se användarmanualen i EbEx.

Frekventa lagerberedningar beställs via Tamro på samma sätt som godkända läkemedel. I vårt produktregister framgår det om produkten levereras från Tamro eller APL.

medarbetare

Tillverkning

Tillverkning av extemporeläkemedel

Vi tar emot beställningen via EbEx och tillverkar utifrån förskrivet recept.

APL ansvarar för beredningen

Följande moment är vårt ansvar:

 • bedömning av galeniska förutsättningar för tillverkning
 • bedömning att styrka och dos är rimlig
 • förvaringsbetingelser
 • användaranvisning
 • övrig märkning

Leverans

Leverans via Tamro, post eller bud

Leverans av produkt från APL till apotek sker normalt via Tamro, men vid akuta beställningar eller av hållbarhetsskäl kan leveranser med post och bud förekomma. På följesedeln står "VK-nummer" (ordernummer) för spårbarhet, AIP och ibland 69-nummer.

Ta del av APLs allmänna villkor för tillhandahållande av extemporeläkemedel Pdf, 153.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Expediering

Farmaceutisk bedömning

Apoteket gör en farmaceutisk bedömning och expedierar kunden. Både extemporeläkemedel och lagerberedningar omfattas av samma regler för expedition och läkemedelsförmån som godkända läkemedel.
Fördjupad information om våra lagerberedningar.

Apoteket ansvarar för expedieringen

Följande är apotekets ansvar:

 • Bedömning av förskrivningens farmakologiska ändamålsenlighet, exempelvis interaktioner, överdoseringar samt rimlighetsbedömning av ordinationen.
 • Kontroll att det inte finns motsvarande substans/läkemedel tillgängligt som registrerat läkemedel eller licensläkemedel.

Extempore

Ex tempore är latin och betyder "efter stundens behov". APL tillverkar och tillhandahåller extemporeläkemedel som inte kan ersättas av ett godkänt läkemedel eller ett läkemedel som finns tillgängligt på licens.

Extemporeläkemedel

Extemporeläkemedel är läkemedel som specialtillverkas till en individ när de läkemedel som finns på marknaden inte räcker till.

Läs om extemporeläkemedel

Lagerberedningar

Lagerberedningar är standardiserade läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige och som tillverkas av ett apotek.

Läs om lagerberedningar 

Rikslicenser

En rikslicens är ett tillstånd från
Läkemedelsverket och krävs för lagerberedningar som tillhandahålls i mer än 1000 förpackningar om året.

Läs om rikslicenser

När ett liv står på spel har varje minut betydelse

Följ med under en intensiv och noggrant kontrollerad process i vår sterila tillverkning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer