Ledning

APL leds av nyckelpersoner med lång erfarenhet från apoteks-, kemi- och läkemedelsbranschen och med gedigen expertis inom ekonomi, HR och marknadskommunikation.

Eva Sjökvist Saers

Eva Sjökvist Saers

VD

Född 1962. Apotekare och disputerad inom läkemedelsutveckling. Eva har lång erfarenhet från ledande befattningar inom forskning, utveckling och tillverkning i läkemedelsindustrin, från Astra/AstraZeneca-koncernen. Hon har haft ledande befattningar inom Apoteket och ingick i Apoteket ABs företagsledning. I dag är Eva ledamot i ett antal styrelser som till exempel SwedenBIO och SWElife. Anställd som chef för APL sedan 2003, och sedan 2008 som dess vd.

010-447 96 10
eva.sjokvistsaers@apl.se

Ulf Skough

Ulf Skough

Marknadschef, Affärsområde Vård & Apotek, Affärsområde Life Science

Född 1959. Civilekonom. Ulf har bred erfarenhet från ledande befattningar på läkemedelsföretag och CRO-företag. Han har tidigare arbetat på ledande positioner nationellt och internationellt på stora läkemedelsföretag, bland annat som landschef för de baltiska länderna på Schering-Plough och affärsområdeschef och internationell marknadsdirektör på Pharmacia. Anställd och i ledningen sedan 2013.

010-447 96 23
ulf.skough@apl.se

Joakim Bredbo

Ulrika Königsson

CFO, Finans och IT

Född 1971. Civilekonom. Ulrika har bred erfarenhet från ledande befattningar som CFO, Business analyst och Business controlling inom AstraZeneca. Ulrika kommer närmast från en befattning som CFO för teknikkonsultbolaget Knightec. Hon har även arbetat som revisor och management konsult på KPMG. Anställd och i ledningen sedan Augusti 2017.

010-447 96 19
ulrika.konigsson@apl.se

Lars Granlund

Jamal Feghhi

Chef Extempore

Född 1962. Apotekare. Gedigen meritlista från anställningar inom Apoteket AB, bl a som apotekschef för sjukhusapoteket Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och som apotekschef för sjukhusapoteket Danderyds sjukhus. Jamal har även varit ansvarig för Läkemedelssupport och kliniska prövningar. Chef för APL Kundservice 2013-2017. I ledningen sedan 2017.

010-447 97 11
jamal.feghhi@apl.se

Kia Frenssen

Kia Frenssen

Chef Supply, Produktion & Utveckling

Född 1965. Apotekare. Kia har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelstillverkning och kvalitetssäkring som linjechef och i seniora globala roller inom
Astra/AstraZeneca. Chef Extempore 2011-2017. Chef Supply, Produktion & Utveckling sedan 2017. Anställd och i ledningen sedan 2011.

010-447 97 20
kia.frenssen@apl.se

Peter Hedlund

Peter Hedlund

Chef Verksamhetsutveckling & Ledningssystem, Fastighet & Anläggning

Född 1961. Civilingenjör och teknisk licentiatexamen i kemiteknik. Peter har mångårig erfarenhet av ledande befattningar från läkemedelsindustrin. Han har arbetat i olika roller inom AstraZeneca, bland annat som kvalitetschef QA/QC, fabrikschef, chef för verksamhetsutveckling och chef för säkerhet, hälsa och miljö. Anställd och i ledningen sedan 2013.

010-447 96 30
peter.hedlund@apl.se

Christer Jonsson

Christer Jonsson

Chef HR

Född 1966. MSc Human Resources Management & Development. Christer har en lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom human resources från t ex KPMG, AstraZeneca och Norrlands universitetssjukhus. Anställd och i ledningen sedan 2012.

010-447 96 17
christer.jonsson@apl.se

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva

 

010-447 96 00

info@apl.se

 

Övrig kontaktinformation

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelstillverkning och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.

 

Läs mer