Vår vision i praktiken

Vår vision är att Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Men hur visar sig vår vision i praktiken och hur arbetar vi för att uppfylla vår vision? Vårt uppdrag från svenska staten är att tillhandahålla de läkemedel som inte finns på den kommersiella marknaden, t.ex. då det saknas läkemedel med en speciell råvara. Här nedan får du träffa några av våra medarbetare och få en inblick i hur en dag på APL kan se ut.

En torsdag i oktober 2023 kommer ett samtal till APL:s kundservice från klinikapotekaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Apotekaren frågade om APL kan tillverka en antiviral produkt som inte finns tillgänglig på den kommersiella marknaden. En nyfödd pojke hade fått hjärnhinneinflammation och hjärtmuskelinflammation och läkaren bedömde att han behövde antiviral behandling i form av individuell extempore som komplement till den inflammationsdämpande behandlingen han fick på barnintensiven.

På fredag eftermiddag kommer beställningen från läkaren. APL:s sektionschef på sortimentsavdelningen Anna Karin Utterström sammankallar omedelbart till ett internt möte med berörda avdelningar.

Den aktiva substansen finns normalt inte i APL:s sortiment. David Engström från inköpsavdelningen på APL i Göteborg fick uppdraget att kontakta en specifik råvaruleverantör i Stockholms-området:

– Jag kontaktade direkt råvaruleverantörens ägare och på söndagskvällen fick vi bekräftat att leveransen skulle ske måndag morgon. Vi förbokade ett bud som skulle leverera till APL:s tillverkningsenhet i Stockholm. En sådan här situation berör otroligt mycket och mina tankar fanns hos föräldrarna hela helgen, säger David.

För att spara tid beslutades på det inledande mötet att avdelningen för analytisk utveckling i Stockholm ska analysera råvaran i stället för kvalitetskontroll i Malmö som vanligtvis utför analysen. Redan under fredagen påbörjade analysavdelningen förberedelserna av olika analysmetoder. Kvalitetsavdelningen för både produkt- och leverantörsbedömning fick information om situationen och tillverkningsavdelningen i Stockholm blir underrättad om den akuta beställningen.

Måndag morgon klockan 08:30 kommer leveransen som planerat. Inköpsavdelningen i Göteborg hade förberett materialhanteringen i Stockholm om leveranstid så de stod redo att ta emot råvaran. Leveransen lämnas därefter över till analysavdelningen som var i beredskap att analysera råvaran.


– Jag utförde genast analysen enligt våra standardrutiner, säger Indira Veletovac, analytisk kemist i Stockholm. När jag var klar lämnade jag över till mina kollegor som granskade och bedömde råvaran. Vi arbetade i ett förberett flöde och alla stod redo att uppfylla sin uppgift, vilket tydligt visar att hela kedjan inom APL är inställd på att rädda liv, avslutar hon.

Klockan 11.30 är analysen klar. Direkt efter det skickar kundservice beställningen vidare för tillverkning. Karin Engshagen på kundservice var den som tog emot det initiala samtalet:

– Jag hade förberett beställningen i väntan på att få råvaran godkänd så när jag fick beskedet vidtog jag genast nästa åtgärd och meddelade vår personal i tillverkningen. Genom välplanerade kommunikationsvägar och säkerställda processer är arbetsflödet inom APL:s olika avdelningar mycket effektivt och ändamålsenligt i dessa akuta situationer, säger Karin.

Redan 13:45 är personal från tillverkningen klara och läkemedlet skickas med bud till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Antonio Di Gennaro, farmaceut på APL i Stockholm, var en av de som tillverkade det individuella extemporeläkemedlet:

– Vi fick en uppdatering på måndagsmorgonen och var i stand-by-läge tills analysen och bedömning av satsprotokoll var klart. Vi var två farmaceuter som hjälptes åt, och själva tillverkningen gick ganska fort då den hade en relativt enkel beredning, säger Antonio.

Anna Karin Utterström som hade rollen att koordinera aktiviteterna kring extemporetillverkningen och ha kontakt med klinikapotekaren säger;

– Vår vision är att Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov och den här situationen visar hur vår vision fungerar i praktiken. Vi har ett uppdrag från svenska staten att utveckla och tillhandahålla de läkemedel som Sveriges patienter behöver i de fall läkemedlet inte finns på den kommersiella marknaden. Det fanns ingen antiviral produkt till den nyfödda pojken, då är det vårt ansvar att bistå med den hjälp han behövde. Vi på APL tar fram läkemedel som förbättrar och räddar liv när inget annat finns att tillgå.

Efter några veckor fick APL återkoppling från Karolinska sjukhuset; viruset som orsakade hjärnhinneinflammationen var nu borta, den antivirala behandlingen hade avslutats och pojken var på bättringsvägen.

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer