”APL är en bra arbetsplats för att arbeta med värdeskapande och stimulerande uppgifter”

Tomas Johansson, Processingenjör

Tre snabba fakta om Tomas:

Jobbar med på APL
Processingenjör inom Tillverkning med inriktning mot förbättringsarbete och organisationsutveckling

Utbildning
Civilingenjör i Teknisk Fysik

På fritiden
Jag har ägnat mig åt orientering på elitnivå i 20 år och tycker det finns få saker som går upp emot att få ge sig ut i en riktigt vacker och outforskad skog. Som nybliven villaägare har jag även upptäckt charmen med trädgårdsarbete, vilket är en härlig form av mental avkoppling från jobb och småbarnsliv. Brädspel är ett annat fritidsintresse som jag hoppas kunna ägna mer tid åt när pandemin gett med sig och vi kan möta släkt och vänner på ett annat sätt igen.

 

 

Hej Tomas, varför valde du läkemedelsbranschen?
Under studietiden började jag rikta in mig mot bioteknik och Life Science, då jag tilltalades av ett tvärvetenskapligt och nyskapande verksamhetsfält. Lite av en slump fick jag senare min första anställning hos en läkemedelstillverkare i Norge och har därefter gått vidare med olika roller inom denna bransch. Sedan 2017 arbetar jag hos APL i Umeå.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Att arbeta som processingenjör inom tillverkning är spännande eftersom det ständigt dyker upp nya saker att ta tag i och ingen dag är den andra lik. Kvalitetsavvikelser och störningar som uppstår i verksamheten behöver hanteras omgående, vilket ibland kan innebära att akuta åtgärder, orsaksutredning och riskbedömning för berörda produktsatser står i fokus. I övrigt är en viktig del av rollen att driva förbättringsarbete i olika former, så som vidareutveckling av våra instruktioner, processer och flöden, inklusive genomförande av testkörningar och kvalificering av ny utrustning. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är till exempel deltagande i myndighetsinspektioner, hantering av förfrågningar från kontraktskunder och utbildning av personal. Det mesta av arbetet sker i tät samverkan med andra funktioner, vilket innebär många givande möten och diskussioner med kollegorna.

Vad är mest utmanande med ditt jobb?
Vid anläggningen i Umeå tillverkar vi mer än 250 olika produkter, varav många är medicinskt viktiga läkemedel. Därmed är det alltid ett stort fokus på att kunna leverera så att produkterna når ut till våra patienter och kunder i rätt tid. Den komplexa floran av produkter, processer och utrustningar innebär samtidigt att det finns ett ständigt behov av effektivisering och kvalitetshöjande åtgärder. Att hitta rätt balans mellan omedelbara och mer strategiska målsättningar är en stimulerande utmaning.

Vad är det du trivs med på APL?
APL är lagom på flera sätt. Med drygt 500 medarbetare på olika platser i Sverige har vi en stark och mångsidig organisation, samtidigt som det är något familjärt över verksamheten. Jag känner nästan alla jag möter i korridorerna eller talar med i telefon. Vi arbetar på en konkurrensutsatt marknad, samtidigt som vi har ett tydligt samhällsuppdrag där patientens behov står i centrum. Allt detta bidrar till att vi har så många kompetenta och engagerade medarbetare, med ett gemensamt driv mot förbättring och nya lösningar, samt en stolthet över det arbete vi utför. En bra miljö för att arbeta med värdeskapande och stimulerande uppgifter helt enkelt.

Vilken typ av person tror du skulle tycka om att arbeta på APL?
Med den stora bredden på APL:s organisation finns det även en stor variation bland våra medarbetare vad gäller kompetensområde, bakgrund och tidigare erfarenheter. Om du är en kvalitetsmedveten person som trivs med att ta ansvar och initiativ i samverkan med dina kollegor, om du tilltalas av att tillhöra en verksamhet som på ett unikt sätt bidrar till liv och hälsa, då är APL rätt plats för dig!

Hur blir man belönad när man gör något bra?
Tvärfunktionellt samarbete är ett nyckelord inom APL och företaget är bra på att synliggöra alla delar i kedjan som bidragit när vi lyckas uppnå leveransmål eller slutföra ett projekt. Våra chefer på olika nivåer är även bra på att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel när individer eller grupper genomfört ett arbete på ett bra sätt.

 

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer