AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Läkemedelsbox för akutväska APL Ospecificerad

Narkotika klass IV: Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

ATC-kod: V03AX

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Kombinationsförpackning, 1 styck Ja - 332189
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
Biverkningar

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Innehåll

Kombinationsförpackning
Adrenalin Martindale Pharma
(Unimedic Pharma) injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml - 10x10 ml
Adrenalin Mylan
(Mylan) injektionsvätska 1 mg/ml - 3x1 ml
Caredin
2care4 Generics ApS munsönderfallande tablett 2,5 mg - 1x1 st
Caredin 2care4 Generics ApS
munsönderfallande tablett 5 mg - 2x1 st
Atropin Mylan
(Mylan) injektionsvätska 0,5 mg/ml - 1x20 ml
Betapred
(Swedish Orphan Biovitrum) injektionsvätska 4 mg/ml - 2x1 ml
Cordarone
(Sanofi) injektionsvätska 50 mg/ml - 3x3 ml
Furix
(Nycomed) injektionsvätska 10 mg/ml - 2x4 ml
Glucos. B. Braun
(Braun) infusionsvätska 50 mg/ml Ecoflac Plus - 1x100 ml
Glukos Fresenius Kabi
(Fresenius Kabi) injektionsvätska 300 mg/ml - 3 x10 ml
Naloxon
Hameln (Hameln) injektionsvätska 0,4 mg/ml - 2x1 ml
Stesolid novum
(Actavis) injektionsvätska 5 mg/ml - 3x2 ml
Stesolid
(Actavis) rektallösning 5 mg - 1x2,5 ml
Stesolid
(Actavis) rektallösning 10 mg - 2x2,5 ml
Tribonat
(Fresenius Kabi) infusionsvätska - 1x100 ml

Eventuellt utbytta läkemedel vid restsituation. Se information under Akutaskar på apl.se.

Revideringsdatum

2020-06-25

{
  "productId": 448,
  "atcCode": "V03AX",
  "nationalLicense": false,
  "strength": null,
  "name": "Läkemedelsbox för akutväska APL",
  "form": "Ospecificerad",
  "narcoticsClass": "IV",
  "narcoticsClassWarningHeadline": "Narkotika klass IV",
  "narcoticsClassWarningText": "Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.",
  "specialRecipeForm": true,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 1,
      "name": "Akutläkemedel-Antidoter"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 423,
      "nordicItemNumber": "332189",
      "packagingDescription": "Kombinationsförpackning, 1 styck",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/448/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "OtherInfo",
  "deRegistredDate": null
}

Beställ

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Kalibrering av termometrar

OBS! Tjänsten upphör 2021-05-31. Inga fler beställningar tas emot av APL efter detta datum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer