AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Akutask Hjärt-lungräddning APL Ospecificerad

ATC-kod: V03AX

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Kombinationsförpackning, 1 styck Ja - 332130
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
Biverkningar

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Innehåll

Kombinationsförpackning
Adrenalin Martindale Pharma
(Unimedic Pharma) injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml - 10x10 ml
Cordarone
(Sanofi) injektionsvätska, lösning 50 mg/ml - 3x3 ml
Glucos. B. Braun
(Braun) infusionsvätska, lösning 50 mg/ml - 1x100 ml
Tribonat
(Fresenius Kabi) infusionsvätska, lösning - 1x100 ml

Eventuellt utbytta läkemedel vid restsituation. Se information under Akutaskar på apl.se.

Revideringsdatum

2021-06-30

{
  "productId": 387,
  "atcCode": "V03AX",
  "nationalLicense": false,
  "strength": null,
  "name": "Akutask Hjärt-lungräddning APL",
  "form": "Ospecificerad",
  "nplId": "20120327000102",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 1,
      "name": "Akutläkemedel-Antidoter"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 392,
      "nordicItemNumber": "332130",
      "packagingDescription": "Kombinationsförpackning, 1 styck",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/387/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "OtherInfo",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Akutask Hjärt-lungräddning APL Ospecificerad"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer